Wyzwania to potrzeby instytucji publicznych jakie można zaadresować wykorzystując nowe technologie. Instytucje poszukują najlepszych możliwych partnerów do wykonania właściwych rozwiązań. Partnerzy wybierani są w formie konkursów, gdzie liczy się pomysł, żywy kod i jego efektywność, a nie przysłowiowy „papier”. Więcej na temat tego jak wybierani są partnerzy i w jakich terminach. Publikację wyzwania poprzedzają konsultacje, pozwalające zweryfikować jego założenia.

 

Wyzwania, dla których trwają konsultacje biznesowe

 

Komenda Główna Państwowej Straży Pożarowej- Jak w czasie rzeczywistym zbierać, analizować i przetwarzać dane uzyskane przez drony?

Mając na uwadze zakres danych obecnie zbieranych przez BSP podczas działań ratowniczo-gaśniczych oraz nowe obszary potencjalnie dostępne z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, pojawia się możliwość rozszerzenia katalogu zadań dla dronów podczas działań ratowniczo-gaśniczych.

Czy wiesz jak opracowywać rozwiązania umożliwiające w czasie rzeczywistym zbieranie, analizowanie i przetwarzanie danych, zapewnianych przez drony podczas prowadzonych działań.

Urząd Dozoru Technicznego- Jak optymalizować czas pracy inspektora?

Każdy pracownik preferuje, aby czas dojazdów do pracy i koszt z tym związany były zredukowane na rzecz właściwej pracy. Nie inaczej jest u inspektorów Urzędu Dozoru Technicznego. Dlatego UDT szuka aplikacji w formie algorytmu, która będzie optymalizować dobór inspektorów do rocznych zadań UDT w zakresie badań urządzeń technicznych i optymalnie wykorzysta kompetencje pracowników przez logistyczne dopasowanie zasobów o kompetencjach obejmujących określone specjalizacje do typów badanych urządzeń.

 

 

Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni- Jak zbudować system zobrazowania sytuacji w cyberprzestrzeni?

Resort Obrony Narodowej czuwa nad bezpieczeństwem całego kraju. Jedn

ym ze sposobów udoskonalenia tego procesu polega na budowie systemu zobrazowania sytuacji w cyberprzestrzeni – „CyberMapy” z zastosowaniem technologii wizualizacji (akceleracja sprzętowa, widok 3D) jako graficzny sposób przedstawienia dużego wolumenu zdarzeń bezpieczeństwa.

Jesteś gotowy wesprzeć bezpieczeństwo Polski?

 


 


 

Jak to działa, czyli etapy przygotowywania i realizacji konkursu

KONSULTACJE BIZNESOWE  (formalnie: dialog techniczny) – nie są obowiązkowe, ale dają możliwość spotkania z przedstawicielami instytucji zgłaszającej wyzwanie. Instytucja zyskuje możliwość zadania pytań o zakres projektu, jego cenę czy czas realizacji, a uczestnicy dialogu – zaprezentowania najnowszych osiągnięć techniki, ich plusów i minusów. W wyniku rozmowy podejmowana jest decyzja o dalszych krokach – uruchomieniu lub zaniechaniu zakupu, jego formie, kryteriach wyboru wykonawców i budżecie. Niezależnie od decyzji, wszystkie przekazane i pozyskane informacje są publikowane w formie podsumowania (protokołu).

 

ZGŁOSZENIA DO KONKURSÓW – od 12 września – możesz zgłosić chęć udziału w konkursie poprzez formularz, który będzie dostępny wkrótce na tej stronie.Wypełniony dokument możesz wysłać za pośrednictwem poczty, złożyć przy użyciu elektronicznego podpisu kwalifikowanego lub osobiście podczas hackathonu Hack Yeah 14-15 września.

 

WYNIKI POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO – poinformujemy Cię o kwalifikacji do konkursu.

 

ETAP 1 – złóż wstępny zarys projektu określonego regulaminem i?przedstaw swoją wizję rozwiązania wyzwania.

 

LISTA FINALISTÓW – 5 uczestników etapu 1, którzy otrzymali najwięcej punków, poinformujemy o przejściu do 2. etapu konkursu – do prototypowania rozwiązań.

 

ETAP 2 – zaprosimy finalistów na serię spotkań informacyjnych, podczas których Zamawiający będą doprecyzowywać wymagania.

 

Czas trwania drugiego etapu jest zależny od każdego z poszczególnych wyzwań. Finaliści będą przedstawić swoje rozwiązania – prototypy, przygotowane na podstawie danych udostępnionych przez Zamawiających.
Planujemy wybrać zwycięzców w lutym-marcu 2020 roku, którzy następnie rozpoczną negocjacje warunków umowy i realizację projektu.

 

Zobacz co o GovTech Polska mówią uczestnicy pierwszej edycji


Kolejna, II edycja programu GovTech Polska trwa! Nie czekaj i dołącz do ogólnopolskiej technologicznej burzy mózgów! Pokaż nam swoje rozwiązanie na wyzwania rzucane przez ministerstwa, samorządy  czy spółki Skarbu Państwa. Sprawdź aktualne wyzwania!


Konkursy zakończone – wyzwania archiwalne