Wyzwania to potrzeby instytucji publicznych jakie można zaadresować wykorzystując nowe technologie. Instytucje poszukują najlepszych możliwych partnerów do wykonania właściwych rozwiązań. Partnerzy wybierani są w formie konkursów, gdzie liczy się pomysł, żywy kod i jego efektywność, a nie przysłowiowy „papier”. Więcej na temat tego jak wybierani są partnerzy i w jakich terminach. Publikację wyzwania poprzedzają konsultacje, pozwalające zweryfikować jego założenia.

Wyzwania, dla których poszukiwani są najlepsi wykonawcy

 

Kancelaria Senatu: Jak wykorzystać AI do automatycznego rozpoznawania mowy i mówcy?

Kancelaria Senatu ma obowiązek zapewnić transmisje z posiedzeń Senatu oraz komisji senackich, wraz z zapisami stenograficznymi z tych posiedzeń na swojej stronie internetowej. Tylko podczas ostatniej, VII kadencji zebrało się ponad 9,5 tysiąca stron zapisów, co nie sprzyja szybkiemu odnajdywaniu informacji.

Szukamy rozwiązania, które pozwoli opracować przystępniejszą formę transmisji video z obrad oraz ułatwi odnajdywanie nagrań poszczególnych wypowiedzi senatorów. Narzędzia, które pozwoli szybko i automatycznie identyfikować mówców na podstawie analizy dźwięku (głosu), obrazów video oraz wykonywać transkrypcję mowy na tekst.
 

 

Urząd Patentowy RP: Jak wykorzystać AI do przyspieszenia procesu klasyfikacji zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych?

Każdego dnia do Urzędu Patentowego wpływa ponad 20 nowych zgłoszeń dotyczących zastrzeżenia wynalazków czy wzorów użytkowych. Aby to nastąpiło, każde zgłoszenie musi zostać przekierowane do właściwego eksperta merytorycznego celem jego weryfikacji. Klucz doboru ekspertów bazuje na słowach kluczowych pojawiających się w treści zgłoszeń i doświadczeniu pracowników. Niestety duża skala zgłoszeń wpływa na wydłużenie czasu ich procedowania. Czy można ten proces zautomatyzować? Jak skrócić czas wykonywania wstępnej analizy i klasyfikacji zgłoszeń przed przekazaniem ich do merytorycznej oceny (badania) przez poszczególne grupy ekspertów?

 

 

PKN Orlen: Jak identyfikować pojazdy klientów flotowych, korzystających z aplikacji mobilnej?

Stwórz mechanizm umożliwiający automatyczną identyfikację pojazdów firmowych przypisanych do kart flotowych dla kierowców realizujących płatności przy dystrybutorze przy użyciu aplikacji mobilnej dla klientów biznesowych (flotowych). Weryfikacja powinna identyfikować pojazd, który dokonał tankowania z całkowitym pominięciem lub ewentualnie minimalnym udziałem kierowcy czy obsługi stacji paliw.

 

 

PKP Informatyka: Jak można prognozować popyt na danej trasie i optymalizować cenę za przejazd?

Statystyczny Polak jeździ pociągiem 8 razy do roku. Jest to poniżej europejskiej średniej, która wynosi 19 przejazdów. Jest wiele czynników, które wpływają na wybór transportu, jednym z nich jest cena, dlatego też PKP szuka rozwiązania, które zwiększy konkurencyjność cenową. Analizy rozpoczną się od przejazdów z miejscami do leżenia i wagonów sypialnych.

Czy dasz radę stworzyć narzędzie, które pomoże wszystkim korzystać z optymalnych cen przejazdów?

 

 

Tauron: Jak zweryfikować rentowność instalacji paneli fotowoltaicznych na wybranej nieruchomości?

Przygotuj system, który po wpisaniu danych teleadresowych nieruchomości wyświetli informację o parametrach instalacji PV, określonych na podstawie danych meteorologicznych, GIS czy zdjęć satelitarnych oraz będzie w stanie zaproponować alternatywną lokalizacje (np. na sąsiednim budynku gospodarczym), jeżeli pierwotnie wybrana jest niekorzystna. Dzięki wyliczeniom wydajności wybranej instalacji, oceni potencjał instalacji fotowoltaicznej oraz zwizualizuje jej opłacalność i potencjalny zwrot inwestycji w czasie przy określonym modelu finansowania.

 

 

KGHM: Jaki system, pozwoli zadbać o utrzymanie dróg w Hucie Miedzi Głogów?

Huty miedzi należące do KGHM Polska Miedź S.A. to nie tylko kotły przetapiające metal. To również sieć dróg, które służą do transportu surowca oraz gotowego produktu. Od ich stanu zależy, czy proces produkcyjny będzie przebiegał sprawnie. Gwałtowne opady śniegu, oblodzenie asfaltu lub rozsypane materiały sypkie mogą skutecznie zakłócić pracę huty. Dlatego służby porządkowe KGHM na bieżąco dbają o zachowanie przejezdności: zimą pracują odśnieżarki, a w lecie zamiatarki. KGHM usprawni funkcjonowanie sposobu utrzymania dróg w Hucie Miedzi Głogów. W miejsce dyspozytora, wydającego polecenia służbom porządkowym, zostanie opracowany dedykowany system komputerowy w oparciu o posiadaną infrastrukturę IT i CCTV. Pomożesz go zbudować?

 

 

KAS Opole: Jak stworzyć algorytm przeszukujący zasoby Internetu w poszukiwaniu podejrzanych ofert sprzedaży?

Funkcjonariusze KAS śledzą każdego roku tysiące aukcji, ogłoszeń i stron w Internecie związanych z hazardem, przemytem papierosów, alkoholu, narkotyków i wielu innych nielegalnych towarów. Znalezienie ich wśród milionów stron jest zadaniem pochłaniającym ogromną miarę czasu. Znaczna część stron nie jest możliwa do znalezienia przy pomocy dostępnych wyszukiwarek internetowych.
A gdyby tak wyszukać je na własną rękę?

 

 

Ministerstwo Cyfryzacji- Jak weryfikować zdjęcie do dowodu w trybie “na żywo”?

W 2017 roku złożonych zostało 61 175 wniosków o wydanie dowodu osobistego w formie elektronicznej. W 2018 już 161 312. Rosnące zainteresowanie komunikacją online z urzędem połączone z około 300 000 użytkowników aplikacji mObywatel pokazuje że tego typu działania administracji są potrzebne, motywując do ich dalszego rozwoju. Analizując statystyki usługi dowodu osobistego, widzimy jak znaczącym powodem odrzucenia wniosku jest jakość zdjęcia do niego załączonego. To powód około 1/3 negatywnych odpowiedzi. Dlatego też, Ministerstwo Cyfryzacji decyduje się na zamówienie rozwiązania aplikacyjnego z funkcją robienia zdjęcia z automatyczną i na żywo (w trakcie) weryfikacją zgodności obrazu ze standardem biometrii.

 

 

KAS Gdańsk: Platforma szkoleniowa dla Funkcjonariuszy Krajowej Administracji Skarbowej dokonujących kontroli celno-skarbowej z wykorzystaniem urządzeń RTG?

Założeniem wyzwania jest stworzenie ogólnopolskiej platformy szkoleniowej do e-learningu dla Funkcjonariuszy Celno-Skarbowych Krajowej Administracji Skarbowej, która ma za zadanie: Podniesienie wiedzy funkcjonariuszy dokonujących kontroli celno-skarbowej z wykorzystaniem urządzeń RTG do prześwietlania towarów i środków transportu z zakresu interpretacji obrazów RTG (uszczelnienie granic UE i budżetu RP VAT, akcyza, podatek dochodowy – ochrona budżetu państwa przed wyłudzeniami).

 

 

Wyzwania, dla których trwają konsultacje biznesowe

 

Komenda Główna Państwowej Straży Pożarowej- Jak w czasie rzeczywistym zbierać, analizować i przetwarzać dane uzyskane przez drony?

Mając na uwadze zakres danych obecnie zbieranych przez BSP podczas działań ratowniczo-gaśniczych oraz nowe obszary potencjalnie dostępne z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, pojawia się możliwość rozszerzenia katalogu zadań dla dronów podczas działań ratowniczo-gaśniczych.

Czy wiesz jak opracowywać rozwiązania umożliwiające w czasie rzeczywistym zbieranie, analizowanie i przetwarzanie danych, zapewnianych przez drony podczas prowadzonych działań.

Urząd Dozoru Technicznego- Jak optymalizować czas pracy inspektora?

Każdy pracownik preferuje, aby czas dojazdów do pracy i koszt z tym związany były zredukowane na rzecz właściwej pracy. Nie inaczej jest u inspektorów Urzędu Dozoru Technicznego. Dlatego UDT szuka aplikacji w formie algorytmu, która będzie optymalizować dobór inspektorów do rocznych zadań UDT w zakresie badań urządzeń technicznych i optymalnie wykorzysta kompetencje pracowników przez logistyczne dopasowanie zasobów o kompetencjach obejmujących określone specjalizacje do typów badanych urządzeń.

 

 


 

 

UM Województwa Dolnośla?skiego – Jak wykorzystać SI, aby wspierała pacjenta i lekarza 24/7?

Urza?d Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego wdraża system teleopieki na duża? skalę. Potrzebny jest system oparty na sztucznej inteligencji do analizy i kontroli parametrów życiowych pacjentów chorych przewlekle możliwa będzie automatyzacja tego procesu, który będzie kontrolował wyniki pacjenta i wesprze pacjenta potrzebną informacją 24 godziny na dobę, a także wesprze pracę lekarza POZ.

 

 

Morski Oddział Straży Granicznej-Jak wykorzystać AI do ochrony granicy morskiej?

Morski Oddział Straży Granicznej to nie tylko ochrona wód polskich przed nielegalnym przemytnictwem , ale również udział w akcjach poszukiwawczo-ratowniczych na morzu. MOSG chce usprawnić oba procesy.

Czy wiesz jak najefektywniej to zrobić?

 

 


Wyzwania przygotowywane do publikacji, dla których konsultacje zostały zakończone

 

Dla poniższych wyzwań trwa przygotowywanie szczegółowych opisów docelowych rozwiązań, zadań konkursowych pozwalających wybrać najlepszego partnera do współpracy, terminów realizacji konkursu. Pierwsze publikacje już we wrześniu! Chcesz otrzymać powiadomienie? Zapisz się do newslettera.

 

Ministerstwo Sprawiedliwości- Jak AI może przechytrzyć potencjalnych cyberprzestępców?

Rozwój przestępstw z wykorzystaniem współczesnych narzędzi informatycznych w tym zasobów infrastruktury informatycznej stanowi aktualne wyzwanie cywilizacyjne. Istniejące rozwiązania bezpieczeństwa w znacznej mierze opierają się na regułach korelacyjnych, to znaczy na próbie zidentyfikowania wszystkich możliwych podejrzanych zachowań i w przypadku wystąpienia któregokolwiek z nich poinformowanie pracowników odpowiedzialnych za bezpieczeństwo o potencjalnym incydencie bezpieczeństwa.

 

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu- Czy istnieje rozwiązanie, które pomoże idealnie zagospodarować odpady?

Wzrastające oczekiwania ludzi co do bezpiecznego dla środowiska zagospodarowywania odpadów powoduje konieczność poszukiwania najlepszych rozwiązań ich odzysku i unieszkodliwiania oraz co za tym idzie nadzoru i kontroli nad tymi działaniami. To z kolei wymaga realizowania stałego udoskonalania systemu kontroli nad procesami związanymi z gospodarką odpadami.

 

 

Urząd Komunikacji Elektronicznej- Jak wesprzeć proces efektywnego planowania inwestycji telekomunikacyjnych?

Urząd Komunikacji Elektronicznej planuje by do 2020 roku każdy mieszkaniec Polski – niezależnie od miejsca zamieszkania – wsi czy miasta – miał dostęp do sieci telekomunikacyjnych, umożliwiających dostęp do internetu o przepustowości co najmniej 30 Mb/s. Internet jest źródłem informacji i rozrywki, zapewnia dostęp do administracji publicznej, kontaktów społecznych i pracy. Osiągnięcie tego celu będzie możliwe dzięki platformie, która umożliwi przedsiębiorcom i samorządom przegląd danych o aktualnych zasięgach sieci telekomunikacyjnych oraz estymowanym popycie na usługi.

 

 

Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni- Jak zbudować system zobrazowania sytuacji w cyberprzestrzeni?

Resort Obrony Narodowej czuwa nad bezpieczeństwem całego kraju. Jednym ze sposobów udoskonalenia tego procesu polega na budowie systemu zobrazowania sytuacji w cyberprzestrzeni – „CyberMapy” z zastosowaniem technologii wizualizacji (akceleracja sprzętowa, widok 3D) jako graficzny sposób przedstawienia dużego wolumenu zdarzeń bezpieczeństwa.

Jesteś gotowy wesprzeć bezpieczeństwo Polski?

 


PGNIG: Jak stworzyć Wirtualnego Asystenta, czyli inteligentną wyszukiwarkę połączoną z Bazą Wiedzy?

Rzeczywistość zmienia się w tempie, za którym trudno nadążyć. Ludzie przyswajają zmiany i adaptują się w różnym tempie. Tym większym wyzwaniem jest „wyrównywanie” wiedzy u pracowników Contact Center (CC). PGNIG ma ponad 7 mln klientów, którzy czasem potrzebują wsparcia. Klienci oczekują, że pracownicy CC będą wiedzieć wszystko i pamiętać każdy szczegół z regulaminu każdego z produktów. Jest to bardzo obciążające. Pracownicy powinni przede wszystkim skupić na rozwiązywaniu złożonych problemów klientów, a dopiero w dalszej kolejności na tym by z pamięci cytować wszystkie przepisy, regulaminy czy procedury.

Masz pomysł na narzędzie, które pomoże pracownikom biura wsparcia klienta w dotarciu do potrzebnych informacji już w trakcie konwersacji z klientem?

 

 

Totalizator Sportowy: Jak zweryfikować wiek gracza maszyn samoobsługowych?

W całej Polsce w punktach LOTTO dostępnych jest ponad 500 maszyn samoobsługowych do sprzedaży gier i zdrapek LOTTO. Produkty LOTTO mogą być sprzedawane tylko osobom pełnoletnim, co oznacza, że w przypadku sprzedaży z maszyny samoobsługowej, musi być ona nadzorowana przez pracowników punktu sprzedaży. A gdyby maszyna była w stanie sama zweryfikować czy gracz jest pełnoletni?

Czy jesteś w stanie stworzyć rozwiązanie, które nauczy maszynę weryfikacji wieku gracza przy pomocy analizy obrazu z kamery przemysłowej i przy użyciu odpowiednich algorytmów?

 

 


 

Jak to działa, czyli etapy przygotowywania i realizacji konkursu

KONSULTACJE BIZNESOWE  (formalnie: dialog techniczny) – nie są obowiązkowe, ale dają możliwość spotkania z przedstawicielami instytucji zgłaszającej wyzwanie. Instytucja zyskuje możliwość zadania pytań o zakres projektu, jego cenę czy czas realizacji, a uczestnicy dialogu – zaprezentowania najnowszych osiągnięć techniki, ich plusów i minusów. W wyniku rozmowy podejmowana jest decyzja o dalszych krokach – uruchomieniu lub zaniechaniu zakupu, jego formie, kryteriach wyboru wykonawców i budżecie. Niezależnie od decyzji, wszystkie przekazane i pozyskane informacje są publikowane w formie podsumowania (protokołu).

 

ZGŁOSZENIA DO KONKURSÓW – od 12 września – możesz zgłosić chęć udziału w konkursie poprzez formularz, który będzie dostępny wkrótce na tej stronie.Wypełniony dokument możesz wysłać za pośrednictwem poczty, złożyć przy użyciu elektronicznego podpisu kwalifikowanego lub osobiście podczas hackathonu Hack Yeah 14-15 września.

 

WYNIKI POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO – poinformujemy Cię o kwalifikacji do konkursu.

 

ETAP 1 – złóż wstępny zarys projektu określonego regulaminem i?przedstaw swoją wizję rozwiązania wyzwania.

 

LISTA FINALISTÓW – 5 uczestników etapu 1, którzy otrzymali najwięcej punków, poinformujemy o przejściu do 2. etapu konkursu – do prototypowania rozwiązań.

 

ETAP 2 – zaprosimy finalistów na serię spotkań informacyjnych, podczas których Zamawiający będą doprecyzowywać wymagania.

 

Czas trwania drugiego etapu jest zależny od każdego z poszczególnych wyzwań. Finaliści będą przedstawić swoje rozwiązania – prototypy, przygotowane na podstawie danych udostępnionych przez Zamawiających.
Planujemy wybrać zwycięzców w lutym-marcu 2020 roku, którzy następnie rozpoczną negocjacje warunków umowy i realizację projektu.

 

Zobacz co o GovTech Polska mówią uczestnicy pierwszej edycji

 
 


Kolejna, II edycja programu GovTech Polska trwa! Nie czekaj i dołącz do ogólnopolskiej technologicznej burzy mózgów! Pokaż nam swoje rozwiązanie na wyzwania rzucane przez ministerstwa, samorządy  czy spółki Skarbu Państwa. Sprawdź aktualne wyzwania!


Konkursy zakończone – wyzwania archiwalne