Zaproszenie do udziału w konkursie!

Zapraszamy wszystkich innowatorów z zakresu uczenia maszynowego i klasyfikacji dokumentów tekstowych do udziału w konkursie na „System klasyfikacji zgłoszeń”

 

Przyjmowanie zgłoszeń od 12. września – zapisz się poniżej, by otrzymać przypomnienie o tym i innych konkursach GovTech.


Funkcjonowanie dziś, opis potrzeby Zamawiającego

Obecny proces obsługi klasyfikacji krajowych zgłoszeń o udzielenie ochrony dla wynalazków i wzorów użytkowych wymaga przyspieszenia procesu klasyfikowania zgłoszeń, optymalizacji zaangażowania zasobów i rozkładu pracy oraz efektywniejszego monitorowania pracy w toku.

Oczekiwana zmiana

Wprowadzenie automatycznego systemu informatycznego klasyfikowania krajowych zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych w oparciu o międzynarodową klasyfikację patentową, z wykorzystaniem sztucznej inteligencji i algorytmów uczenia maszynowego, pozwoli na sprawniejszą, szybszą i efektywniejszą obsługę zgłoszeń, a także zmniejszenie nakładów administracyjnych.

Wymagania funkcjonalne Docelowego Systemu

 1. przyjmowanie na wejściu dokumentów w formacie PDF (z warstwą tekstową w języku polskim) i zwracanie wyniku klasyfikacji wg międzynarodowej klasyfikacji patentowej (MKP – http://mkp.uprp.gov.pl), wskazując przy tym prawdopodobieństwo poprawności dopasowania.
 2. przypisanie badanego, sklasyfikowanego dokumentu do eksperta zajmującego się daną klasą względem aktualnego obciążenia pracą (wielu ekspertów zajmuje się tym samymi klasami),
 3. posiadanie funkcji uczenia się na podstawie nowo gromadzonych danych (aktualizacja modelu na podstawie wykonanych poprawnych i błędnych klasyfikacji – błędne zaklasyfikowanie korygowane ręcznie przez ekspertów),
 4. informowanie użytkownika, które fragmenty badanego dokumentu zostały uznane za najbardziej istotne z punktu widzenia wykonanego zaklasyfikowania do klasy MKP, np. funkcjonalność oprogramowania open source ELI5.
 5. udostępnienie interfejsów z budowanego systemu do integracji z systemami urzędu (API).

Użytkownicy i oczekiwana przez nich funkcjonalność podstawowa

Ekspert merytoryczny

 1. otrzymuje informacje dotyczącą zaklasyfikowania zgłoszenia do klas MKP,
 2. otrzymuje informacje, które fragmenty dokumentu zostały uznane za najbardziej istotne z punktu widzenia zaklasyfikowania do klasy MKP,
 3. potwierdza prawidłowość klasyfikacji zgłoszenia lub wprowadza nowy, prawidłowy symbol międzynarodowej klasyfikacji patentowej (poprawia model);
 4. potwierdza prawidłowość przypisania eksperta lub dokonuje korekty;

 

Ekspert administrator

 1. konfiguruje parametry klasyfikowania, przypisywania i uczenia.

Zadanie konkursowe

 

Jaki efekt chce osiągnąć Urząd Patentowy RP?

 

Wdrożenie mechanizmu dekretacji zgłoszenia o wynalazek lub wzór przemysłowy do właściwych ekspertów.

 

Jak na tym skorzystają obywatele?

 

Procedowanie wniosków będzie szybsze, a wiec informacje zwrotne na temat rezultatów oceny zgłoszeń będą przekazywane w krótszym czasie.

 

Szukamy najlepszego wykonawcy do wykonania całego systemu. W tym celu organizujemy konkurs. Jak będzie on przebiegał?

 

Konkurs składa się z dwóch etapów.

 

I ETAP

Zadaniem uczestników jest wytworzenie i dostarczenie oprogramowania przyjmującego na wejściu dokumenty PDF będące zgłoszeniami wynalazków lub zgłoszeniami wzorów użytkowych i przyporządkowanie do nich jednej prawidłowej grupy głównej (w systematyce MKP 4-ty poziom zagnieżdżenia).

 

Dostarczone oprogramowanie musi posiadać dołączoną instrukcję instalacji, także dla każdego komponentu, który wymagany jest do uruchomienia aplikacji. Dostarczone oprogramowanie musi posiadać dołączoną instrukcję przeprowadzenia testu klasyfikacji (w szczególności lokalizację folderu w którym należy umieścić dokumenty do klasyfikacji) w taki sposób aby jednoznacznie możliwe było określenie wyniku klasyfikacji, np. pary nazwa pliku – klasa.

 

Na potrzeby realizacji konkursu Zamawiający udostępni niezbędną infrastrukturę sprzętową. Konfiguracja infrastruktury będzie obejmowała serwer wirtualny hostowany na środowisku VMware Zamawiającego w konfiguracji 2 vCPU (4 rdzenie per vCPU), 8 GB vRAM, 200 GB vHDD.

 

II ETAP

Zadaniem uczestników jest wytworzenie i dostarczenie oprogramowania przyjmującego na wejściu dokumenty PDF będące zgłoszeniami wynalazków lub zgłoszeniami wzorów użytkowych i przyporządkowanie do nich trzech prawidłowych klas MKP.

 

Dostarczone oprogramowanie musi posiadać dołączoną instrukcję instalacji dla każdego komponentu, który wymagany jest do uruchomienia aplikacji. Dostarczone oprogramowanie musi posiadać dołączoną instrukcję przeprowadzenia testu klasyfikacji (w szczególności lokalizację folderu, w którym należy umieścić wejściowe dokumenty do przeprowadzenia klasyfikacji) w taki sposób, aby jednoznacznie możliwe było określenie wyniku klasyfikacji, np. pary nazwa pliku – klasa lub zbiorczy raport.

 

Na potrzeby realizacji konkursu Zamawiający udostępni niezbędną infrastrukturę sprzętową. Konfiguracja infrastruktury będzie obejmowała serwer wirtualny hostowany na środowisku VMware 6.5 Zamawiającego w konfiguracji 2 vCPU (4 rdzenie per vCPU), 8 GB vRAM, 200 GB vHDD.

 

Co mogę wygrać?

 

Autorzy 5 najlepszych rozwiązań w I Etapie, poza przejściem do drugiego, otrzymają również nagrody pieniężne. Wynoszą one:

 

 1. I nagroda: 6 000 zł
 2. II nagroda: 6 000 zł
 3. III nagroda: 6 000 zł
 4. IV nagroda: 6 000 zł
 5. V nagroda: 6 000 zł

 

II Etap wyłania jednego zwycięzcę i to on wygrywa zaproszenie do negocjacji zamówienia na wykonanie docelowego systemu. Budżet jaki został przeznaczony na to zamówienie wynosi maksymalnie 350 000 złotych. Oprócz tego, wszyscy uczestnicy II Etapu, których prace konkursowe osiągnęły minimum 50% punktów, otrzymają zwrot kosztów udziału w wysokości 4 000 zł.

 

 

Jakie są ważne terminy?

 

 • Zgłoszenia do 28.10.2019

 

 • Weryfikacja zgłoszeń do 04.11.2019

 

 • Przyjmowanie rozwiązań – I etap od 08.11.2019 do 28.11.2019

 

 • Ocena propozycji do 12.12.2019

 

 • Przyjmowanie rozwiązań – II etap od 20.01.2020 do 31.01.2020

 

 • Ogłoszenie wyników do 15.02.2020

 

Gdzie mogę się dowiedzieć więcej? 

 

Więcej szczegółów zawiera Regulamin.

 

Szczegółowy opis wyzwania

Szczegółowy opis potrzeb Urzędu Patentowego RP, zadania konkursowego, sposobu dostarczenia prac konkursowych, znajduje się pod adresem:
https://uprp.pl/ogloszenie-o-konkursie-dwuetapowym-pn-system-klasyfikowania-zgloszen-govtech-polska-sygnatura-postepowania-bg-ii211192019/Lead40,545,19956,1,bip,pl,text/

 

Kontakt

 

Odpowiedzi na pytania udziela pracownik UPRP:
Beata Sokołowska-Odeh, tel.: (22) 5790349, adres e-mail: beata.sokolowska-odeh@uprp.gov.pl

Uwaga! Zgodnie z wymogami prawa, odpowiedź na każde pytanie mające wpływ na równość konkurencji w postępowaniu będzie przesyłana do wszystkich uczestników konkursu / publikowana na stronie konkursu. Sugerujemy zadawanie pytań zmierzających do rozwiania wątpliwości w związku z wymaganiami Zamawiającego, pytania typu „czy takie rozwiązanie zostanie dobrze czy źle odebrane” mogą pozostać bez odpowiedzi.


Jesteś gotów podjąć wyzwanie?

Zapraszamy wszystkich innowatorów z zakresu uczenia maszynowego i klasyfikacji dokumentów tekstowych

do udziału w konkursie na „System klasyfikacji zgłoszeń”

 

Przyjmowanie zgłoszeń od 12. września – zapisz się poniżej, by otrzymać przypomnienie o tym i innych konkursach GovTech.


Rezultaty konsultacji biznesowych

Dla tego wyzwania prowadzone były konsultacje biznesowe, których ogłoszenie i podsumowanie znajduję się pod tymi adresami:

 1. Podsumowanie (protokół) z konsultacji biznesowych (dialogu technicznego)
 2. Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia konsultacji biznesowych (dialogu technicznego)
 3. Regulamin przeprowadzania konsultacji biznesowych (dialogu technicznego)
 4. Wstępne założenia konkursu na opracowanie systemu automatycznego klasyfikowania krajowych zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych w oparciu o międzynarodową klasyfikację patentową