Zaproszenie do konsultacji biznesowych!

Zapraszamy wszystkich chętnych innowatorów na konsultacje biznesowe, mające na celu uzyskanie informacji dotyczących planowanego zamówienia publicznego polegającego na opracowaniu systemu, który przyspieszy proces klasyfikacji zgłoszeń patentowych, w ramach drugiej edycji GovTech Polska.

 

22 maja 2019, Kraków, Konferencja Impact CEE / Cracow Tech Week


Opis wyzwania

Każdego dnia do Urzędu Patentowego wpływa ponad 20 nowych zgłoszeń dotyczących zastrzeżenia wynalazków czy wzorów użytkowych. Aby to nastąpiło, każde zgłoszenie musi zostać przekierowane do właściwego eksperta merytorycznego celem jego weryfikacji. Klucz doboru ekspertów bazuje na słowach kluczowych pojawiających się w treści zgłoszeń i doświadczeniu pracowników. Niestety duża skala zgłoszeń wpływa na wydłużenie czasu ich procedowania.

 

Czy można ten proces zautomatyzować? Jak skrócić czas wykonywania wstępnej analizy i klasyfikacji zgłoszeń przed przekazaniem ich do merytorycznej oceny (badania) przez poszczególne grupy ekspertów? Czy wprowadzenie systemu wykorzystującego sztuczną inteligencję i machine learning pozwoli na sprawniejszą, szybszą i efektywniejszą obsługę zgłoszeń, a także zmniejszenie nakładów administracyjnych?

 

Jeżeli znasz odpowiedź na jedno z tych pytań, podejmij wyzwanie Urzędu Patentowego!


Optymalne rozwiązanie to…

Optymalne rozwiązanie to system, który na bazie dotychczasowych zgłoszeń i przypisanej im klasyfikacji, przydzieli właściwą klasyfikację dla nowo składanych zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych oraz przekieruje zgłoszenie do dalszej oceny merytorycznej dla odpowiedniego eksperta.

 

Kluczowe funkcje systemu:

 • Możliwość przyjmowania na wejściu dokumentów w formacie PDF (z warstwą tekstową w języku polskim) i zwracanie wyniku klasyfikacji wg Międzynarodowej Klasyfikacji Patentowej (MKP – http://mkp.uprp.gov.pl),
 • Klasyfikacja dokumentów do klasy MKP przy poprawności dopasowania powyżej 90%, wskazując przy tym prawdopodobieństwo poprawności dopasowania dla trzech najwyżej punktowanych wyników (najwyższy wynik jest uznawany za wiążący),
 • Przypisanie badanego, sklasyfikowanego dokumentu do eksperta zajmującego się daną klasą względem aktualnego obciążenia pracą (wielu ekspertów zajmuje się tym samymi klasami),
 • Posiadanie funkcji uczenia się na podstawie nowo gromadzonych danych (aktualizacja modelu na podstawie poprawnych i błędnych klasyfikacji – błędne klasyfikacje korygowane ręcznie przez ekspertów),
 • System musi udostępniać interfejsy do integracji z systemami urzędu (API).

 

Wskaźniki skuteczności wdrożenia – do uszczegółowienia na konsultacjach biznesowych:

 • Zmniejszenie średniego czasu i pracochłonności obsługi procesu klasyfikacji zgłoszeń
 • Poziom skuteczności automatycznej klasyfikacji powyżej 90% dla IV poziomu MKP (Międzynarodowa Klasyfikacja Patentowa)

Jesteś gotów podjąć wyzwanie?

Zacznij od skonsultowania pomysłu Urzędu Patentowego RP!

Zapraszamy wszystkich chętnych innowatorów na konsultacje biznesowe, mające na celu uzyskanie informacji dotyczących planowanego zamówienia publicznego polegającego na opracowaniu systemu, który przyspieszy proces klasyfikacji zgłoszeń patentowych, w ramach drugiej edycji GovTech Polska.

 

22 maja 2019, Kraków, Konferencja Impact CEE / Cracow Tech Week

 

Zgłoszenia można składać:

 • Osobiście, w siedzibie Zamawiającego lub u przedstawiciela Zamawiającego w miejscach i terminach jakie Zamawiający publikować będzie na swojej stronie internetowej;
 • Za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres dialogtechniczny012019@uprp.gov.pl
 • Pocztą na adres: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, al. Niepodległości 188/192, 00-950 Warszawa z dopiskiem: „System klasyfikowania zgłoszeń – GovTech Polska”

Link do zgłoszenia: http://bit.ly/govtechlab


Przydatne dokumenty:

 1. Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia konsultacji biznesowych (dialogu technicznego)
 2. Regulamin przeprowadzania konsultacji biznesowych (dialogu technicznego)
 3. Wstępne założenia konkursu na opracowanie systemu automatycznego klasyfikowania krajowych zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych  w oparciu o międzynarodową klasyfikację patentową

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o konkursach i programie GovTech Polska, zostaw swój adres mailowy: