Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Zaproszenie do konsultacji biznesowych!

Zapraszamy wszystkich chętnych innowatorów na konsultacje biznesowe, mające na celu uzyskanie informacji dotyczących planowanego zamówienia publicznego polegającego na opracowaniu sztucznej inteligencji do analizy i kontroli parametrów życiowych pacjentów, w ramach drugiej edycji GovTech Polska.


Opis wyzwania

Potrzeba zmniejszenia kosztów opieki zdrowotnej dla pacjentów chorych przewlekle w skutek wdrożenia  interwencji technologicznych na dużą skalę wynika w obecnie wdrażanego programu teleopieki dla 1 000 pacjentów. Jest to szczególne wyzwanie z uwagi na brak finansowania, takiego innowacyjnego podejścia do opieki nad pacjentem chorym  przewlekle, przez NFZ. Jak dotąd nikt w Polsce  nie wdrażał takiego podejścia na dużą skalę. Zautomatyzowanie procesu kontroli pomiaru parametrów życiowych pacjentów chorych przewlekle jest konieczne w przypadku dużej ilości pacjentów. Jest to ważne z punktu widzenia pacjenta i jego zwiększonych oczekiwań wynikających z możliwości nowych technologii.


Optymalne rozwiązanie to…

Optymalne rozwiązanie będzie sztucznej inteligencji do analizy i kontroli parametrów życiowych pacjentów  i ich różnicę od podanego zakresu indywidualnie dla każdego pacjenta. W oparciu z najczęściej zadawane przez pacjentów pytania i doświadczenie personelu medycznego, pacjent otrzyma potrzebną informacje co do dalszego postępowania.

 

Kluczowe funkcje systemu:

 • Kontrola czy pacjent wykonuje pomiar parametrów życiowych
 • Analiza wartości parametrów życiowych
 • Informacje dla pacjenta o koniecznej interwencji
 • Możliwość informowania lekarza POZ o parametrach pacjenta – na żądanie

Dodatkowe funkcje systemu:

 • Możliwość analizy satysfakcji pacjenta z wykonywanych badań
 • Możliwość generowania raportów wykonywanych pomiarów i opisu interwencji
 • Zapewnienie komunikacji pacjenta z lekarzem i/lub opiekunem nieformalnym

 

Wskaźniki skuteczności wdrożenia:

 • Liczba typowanych podmiotów do kontroli
 • Liczba stwierdzonych nieprawidłowości wynikających z wdrożonego systemu
 • Wyeliminowanie zagrożenia dla środowiska – jako miernik niemierzalny, estymowany
 • Zmniejszenie ryzyka dla zdrowia ludzi – jako czynnik niemierzalny, estymowany

 

 Kryteria I Etapu

 • Ilość interwencji punktu kontaktowego
 • Najczęściej zadawane pytania
 • Ocena satysfakcji pacjenta

Dane w I Etapie: 

 • Udostępniane będą najczęściej zadawane pytania do punktu kontaktowego

 • Udostępniane są parametry życiowe i opis interwencji bez danych osobowych pacjenta

Kryteria II Etapu: 

 • Ilość interwencji punktu kontaktowego
 • Najczęściej zadawane pytania
 • Ocena satysfakcji pacjenta

Dane w II Etapie:

 • Udostępniane są parametry życiowe i opis interwencji bez danych osobowych pacjenta

 

Jesteś gotów podjąć wyzwanie?

Zacznij od skonsultowania pomysłu !

Zapraszamy wszystkich chętnych innowatorów na konsultacje biznesowe, mające na celu uzyskanie informacji dotyczących planowanego zamówienia publicznego polegającego na opracowaniu sztucznej inteligencji do analizy i kontroli parametrów życiowych pacjentów

 

Zgłoszenia można składać:


Link do zgłoszenia: http://bit.ly/govtechlab


Przydatne dokumenty:

 1. Regulamin dialogu technicznego
 2. Ogłoszenie o dialogu technicznym
 3. Opis przedmiotu dialogu technicznego

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o konkursach i programie GovTech Polska, zostaw swój adres mailowy: