Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Zaproszenie do konsultacji biznesowych!

Zapraszamy wszystkich chętnych innowatorów na konsultacje biznesowe, mające na celu uzyskanie informacji dotyczących planowanego zamówienia publicznego polegającego na opracowaniu systemu opartego na dobrych praktykach w zarządzaniu szpitalem.


Opis wyzwania

Obecnie Departament Zdrowia, podlegający Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Dolnośląskiego ma niemalże całkowicie ograniczone możliwości technologiczne w zakresie monitorowania ekonomicznego poległych jednostek medycznych.

Urząd Marszałkowski chcąc zapewnić mieszkańcom Województwa Dolnośląskiego z jednej strony jak najlepszą opiekę medyczną przy jednoczesnej konieczności pokrywania ujemnych wyników finansowych SPZOZów (Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej) musi wdrożyć odpowiednie narzędzie do monitorowania finansowego wszystkich jednostek medycznych sobie podległych.

Optymalne rozwiązanie to…

Optymalnym rozwiązaniem będzie stworzenie Systemu Monitoringu Ekonomiczno-Finansowego opartego na Hurtowni Danych dla SPZOZ-ów podległych UMWD, które będzie mieć możliwość automatycznego zbierania, obróbki i prezentacji danych różnym gremiom odbiorców w zależności od różnych potrzeb szczegółowości.

Kluczowe funkcje to…

 • Możliwość wprowadzania danych źródłowych poprzez zakładki Excela do Systemu
 • Możliwość automatycznego importowania wybranych danych z systemów ERP podległych jednostek do Systemu
 • Możliwość dokonywania analiz w układzie plan – wykonanie i tworzenia wykresów na podstawie danych (tzw. kokpitów managerskich)
 • Możliwość dokonywania analiz ad hoc
 • Możliwość odpytywania Hurtowni Danych poprzez nakładkę Excel

Dodatkowe funkcje to…

 • Możliwość automatycznego importowania wybranych danych z systemów ERP podległych jednostek do Systemu
 • Możliwość definiowania poprzez prawa użytkowników różnych dostępności do systemu,
 • Możliwość samodzielnego tworzenia zbiorów danych przez użytkowników (tzw. kostek danych)

 

 • Mierniki skuteczności wdrożenia

 • Możliwość wprowadzenia planów i prognoz finansowych w 25 rozproszonych terytorialnie jednostkach przez specjalistów d.s. ekonomicznych poprzez specjalnie zdefiniowane zakładki w MS Excel,
 • Możliwość comiesięcznego wprowadzania wykonań  finansowych w 25 rozproszonych terytorialnie jednostkach przez specjalistów d.s. ekonomicznych poprzez specjalnie zdefiniowane zakładki w MS Excel (I Etap, Etap II wdrożenia to możliwość automatyzacji pobierania danych z systemów jednostek)
 • Automatyczna analiza Plan – Wykonanie w zdefiniowanych tabelach i na wykresach ,
 • Różni użytkownicy wg praw dostępu 1) Administrator 2) Użytkownicy zaawansowani 3) Użytkownicy zwykli,
 • Przeszkolonych ok. 40 użytkowników do wprowadzania danych (po stronie jednostek) i ok.  5 -ciu po stronie Urzędu Marszałkowskiego (liczba szacunkowa)
 • Wszystkie dane wprowadzone na wejściu do hurtowni są identyczne z danymi na wyjściu

 

Proponowane Kryteria I etapu

 • Prezentacja pełnej funkcjonalności systemu w zakresie zbierania i umiejscowienia danych finansowych planistycznych i z wykonania  do hurtowni ( ręczne wprowadzanie) ,
 • Tworzenia kostek zbiorów danych przez użytkowników finalnych nie będących informatykami,
 • Praktycznej funkcjonalności „obracania danymi”  przez analityków,
 • Praktycznej możliwości tworzenia tabel przez użytkowników i podpinania pod nie danych z hurtowni dla różnych okresów czy stopni szczegółowości,
 • Poznanie możliwości pracy dla ADMINISTRATORA, użytkowników zaawansowanych, użytkowników standardowych itp.,
 • Odpowiedź na pytania dotyczące projektu wdrożenia i samego wdrożenia.

Dane udostępnione w I etapie

 • Udostępniane będą dane dotyczące ilości użytkowników w UMWD i jednostkach podległych,
 • Udostępnione będą dane finansowe 2 jednostek dla stworzenia prototypu danych

 

Proponowane Kryteria II etapu

 • Możliwość automatycznego zasilania hurtowni danymi finansowymi poprzez formuły exportu/importu do bazy z systemu FK,
 • Możliwość automatycznego zasilania hurtowni danymi poprzez formuły exportu/importu do bazy z systemu Kadry i Płace
 • Możliwość zasilania danymi statystycznymi badającymi stopień wykorzystania bazy łóżkowej, ilości hospitalizacji, ilości osobodni na hospitalizację,

 

Dane udostępnione w II etapie

Udostępniane dane liczbowe /finansowe z systemów transakcyjnych jednostek w formie widoków danych .


Jesteś gotów podjąć wyzwanie?

Zacznij od skonsultowania pomysłu.

Zapraszamy wszystkich chętnych innowatorów na konsultacje biznesowe, mające na celu uzyskanie informacji dotyczących planowanego zamówienia publicznego polegającego na opracowaniu systemu opartego na dobrych praktykach w zarządzaniu szpitalem.

Zgłoszenia można składać:

 • Za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: grzegorz.boguski@dolnyslask.pl lub antoni.zwiefka@dolnyslask.pl
 • osobiście, w siedzibie Zamawiającego 
 • za pośrednictwem strony govtech.gov.pl
 • pocztą na adres Zamawiającego 

 

BIP Zamawiającego: bit.ly/UMWD-finanse


Link do zgłoszenia: http://bit.ly/govtechlab


Przydatne dokumenty:

 1. Ogłoszenie dialogu technicznego
 2. Regulamin dialogu technicznego
 3. Opis przedmiotu dialogu

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o konkursach i programie GovTech Polska, zostaw swój adres mailowy: