Urząd Komunikacji Elektronicznej

Jak wesprzeć proces efektywnego planowania inwestycji telekomunikacyjnych?

Konsultacji biznesowe zakończone!

Informacje z konsultacji biznesowych:

1.Informacje o zakończeniu dialogu

2.Protokół z dialogu technicznego

 


Opis wyzwania

Wizją Urzędu Komunikacji Elektronicznej, potwierdzoną przez cele Europejskiej Agendy Cyfrowej (EAC), jest to, by do 2020 r. każdy mieszkaniec Polski – niezależnie od tego, czy mieszka w sielskiej wsi, czy w tętniącym życiem mieście – miał dostęp do sieci telekomunikacyjnych, umożliwiających dostęp do Internetu o przepustowości co najmniej 30 Mb/s. UKE dąży do tego, bo wiemy, że Internet to źródło informacji i rozrywki oraz dostęp do administracji publicznej, kontaktów z bliskimi i nierzadko – pracy.

By wspomóc realizację tych celów, UKE chce dać przedsiębiorcom telekomunikacyjnym wskazówki, gdzie realizować inwestycje w nowoczesne sieci, które pozwolą zaspokoić zapotrzebowanie mieszkańców na usługi szerokopasmowe. W tym celu chcą przedstawić aplikację webową z modułem mapowym, która dokona kalkulacji zaproponowanego przez ciebie wskaźnika atrakcyjności inwestycyjnej danego obszaru, wykorzystując cyklicznie dostarczane przez nas dane i wskaże przedsiębiorcom telekomunikacyjnym informacje z zakresu popytu na usługi szerokopasmowe, czy konkurencyjności w danym obszarze.


Optymalne rozwiązanie to…

Optymalnym rozwiązaniem będzie platforma, dzięki której przedsiębiorca i analityk będzie miał możliwość przeglądu danych o aktualnych zasięgach sieci telekomunikacyjnych oraz estymowanym popycie na usługi.

Portal umożliwi wyświetlenie danych na mapie, stworzenie statystyk i wykresów opisujących najważniejsze parametry planowanej inwestycji.

 

Kluczowe funkcje to…

 • algorytm do wyznaczania wskaźnika definiującego atrakcyjność inwestycyjną pod względem poziomu popytu danego obszaru/ poligonu/ obwodu/ punktu adresowego;
 • powszechnie dostępna platforma do wizualizacji popytu na usługi szerokopasmowe;

Mierniki skuteczności wdrożenia:

 • odsetek gospodarstw domowych w zasięgu sieci NGA
 • odsetek gospodarstw domowych w zasięgu sieci szerokopasmowej
 • liczba przedsiębiorców telekomunikacyjnych oferujących usługi dla danego gospodarstwa domowego

Kryteria I Etapu:

 • opracowanie wskaźnika definiującego atrakcyjność inwestycyjną pod względem poziomu popytu danego obszaru/ poligonu/ obwodu / punktu adresowego

Ocenie podlega:

 • koncepcja wskaźnika, który będzie uwzględniał poziom popytu, dane socjodemograficzne, poziom rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej oraz poziomu konkurencyjności.

Dane w I Etapie: Jakie dane udostępniamy? Jaki mają charakter? Skąd będą pobierane? 

 • dane o infrastrukturze i usługach z SIIS / UKE dla obszaru całej Polski
 • dane socjodemograficzne dla obszaru całej Polski

 

Kryteria II Etapu:

Ocenie podlega:

 • wizualizacja kartograficzna wskaźnika definiującego atrakcyjność inwestycyjną pod względem poziomu popytu umożliwiająca przedstawienie różnych poziomów podziału administracyjnego/statystycznego kraju

Dane w II Etapie:

 • podkłady mapowe

Przydatne dokumenty:

 1. Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego
 2. Regulamin przeprowadzenia dialogu technicznego
 3. Formularz zgłoszenia do dialogu technicznego
 4. Opis Przedmiotu Zamówienia

 

 


Jeśli chcesz otrzymywać informacje o konkursach i programie GovTech Polska, zostaw swój adres mailowy: