Urząd Dozoru Technicznego

Zaproszenie do konsultacji biznesowych!

Zapraszamy wszystkich chętnych innowatorów na konsultacje biznesowe, majce na celu uzyskanie informacji dotyczcych planowanego zamówienia publicznego polegajcego na optymalizacji czasu pracy inspektora Urzędu Dozoru Technicznego.


Opis wyzwania

Każdy pracownik preferuje, aby czas dojazdów do pracy i koszt z tym związany były zredukowane na rzecz właściwej pracy. Nie inaczej jest u inspektorów Urzędu Dozoru Technicznego. Dlatego UDT szuka aplikacji w formie algorytmu, która będzie optymalizować dobór inspektorów do rocznych zadań UDT w zakresie badań urządzeń technicznych i optymalnie wykorzysta kompetencje pracowników przez logistyczne dopasowanie zasobów o kompetencjach obejmujących określone specjalizacje do typów badanych urządzeń.


Optymalne rozwiązanie to…

Optymalne rozwiązanie to aplikacja, która redukuje czas i koszty inspektora związane jak również zwiększy czas poświęcony przez inspektora na badanie urządzeń. Aplikacja będzie alokować zadania dla inspektorów w czasie z założeniem optymalizacji wykorzystania inspektorów, skrócenia tras dojazdowych oraz zwiększenia czasu badań, kosztem czasu jazdy).

Kluczowe funkcje to…

 • aplikacja powinna umożliwiać dopisywanie nowych:

– urządzeń i ich adresów

– inspektorów i ich autoryzacji (tj. uprawnień do badania urządzeń danego typu)

– uśrednionych czasów inspekcji poszczególnych urządzeń

 • Aplikacja powinna umożliwiać „ręczne” dokonywanie zmian (np. choroba inspektora), planowanie wyłączania inspektorów ze względu na urlopy lub dyspozycyjność eksploatujących urządzenia techniczne.

 

 • Aplikacja musi brać pod uwagę:

– lokalizację i rodzaj urządzenia (również fakt, że w jednej lokalizacji może być kilka urządzeń pod dozorem)

– autoryzacje posiadane przez inspektora

– miejsce rozpoczęcia działań inspekcyjnych w danym dniu

– zaplanowany termin badania

Mierniki skuteczności wdrożenia

 • oszczędność kosztów dojazdów do klientów
 • zwiększenie czasu inspektora poświęconego na badania urządzeń w stosunku do czasu poświęconego na dojazd
 • równomierne rozłożenie obowiązków
 • optymalizacja przydziału urządzeń w przypadku posiadania wielu uprawnień

 

Wstępne Kryteria I etapy:

 • posiada systemie autoryzacji inspektorów
 • struktura urządzeń do zbadania (rodzaje urządzeń, okresy badań)
 • rozmieszczenie geograficznym urządzeń
 • najwyższy współczynnik określający stosunek czasu badań do czasu dojazdu

 

 

Dane w I etapie:

 • Ilość urządzeń według kategorii
 • Informacja o średnim czasie badania urządzenia według kategorii urządzeń pod dozorem
 • Lista autoryzacji (specjalności) wraz z podaniem liczby inspektorów posiadających dane autoryzacje
 • Podział geograficzny UDT na oddziały i biura terenowe

 

Wstępne Kryteria II etapu:

 • Skuteczność działania systemu dla 1.400.000 urządzeń i grupy ok. 1100 inspektorów
 • Prawidłowość optymalizacji wg współczynnika określającego stosunek czasu badań do czasu dojazdu.
 • Terminowość realizowanych badań.

 

 

Dane w II etapie:

Dane rzeczywiste są chronione i nie mogą zostać udostępnione na etapie postępowania. Konieczne jest wykorzystanie danych symulacyjnych.

 • Ilość urządzeń według kategorii
 • Informacja o średnim czasie badania urządzenia według kategorii urządzeń pod dozorem
 • Lista autoryzacji (specjalności) wraz z podaniem liczby inspektorów posiadających dane autoryzacje
 • Podział geograficzny UDT na oddziały i biura terenowe

Jesteś gotów podjąć wyzwanie?

Zacznij od skonsultowania pomysłu.

Zapraszamy wszystkich chętnych innowatorów na konsultacje biznesowe, majce na celu uzyskanie informacji dotyczcych planowanego zamówienia publicznego polegajcego na optymalizacji czasu pracy inspektora Urzędu Dozoru Technicznego.

 

Zgłoszenia można składać:


Link do zgłoszenia: http://bit.ly/govtechlab


Przydatne dokumenty:

 1. Wniosek- Zgłoszenie na dialog techniczny
 2. Opis przedmiotu zamówienia
 3. Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego
 4. Regulamin dialogu technicznego

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o konkursach i programie GovTech Polska, zostaw swój adres mailowy: