Zaproszenie do udziału w konkursie!

Zapraszamy wszystkich innowatorów z zakresu przetwarzania obrazów i fotowoltaiki do udziału w konkursie:
„Opracowanie systemu i aplikacji oceniającej możliwości i potencjał instalacji PV”.

 

Przyjmowanie zgłoszeń od 12. września – zapisz się poniżej, by otrzymać przypomnienie o tym i innych konkursach GovTech.


Funkcjonowanie dziś, opis potrzeby Zamawiającego

Obecnie na rynku dostępnych jest wiele kalkulatorów umożliwiających określenie potencjału instalacji fotowoltaicznych. Każde z dostępnych rozwiązań obarczone jest dosyć dużymi niedokładnościami obliczeniowym i przede wszystkim wymaga bardzo dużej wiedzy technicznej użytkownika w odniesieniu do obiektu, na którym ma zostać zabudowana instalacja. Sytuacja ta powoduje, że użytkownicy zniechęcają się do tego typu rozwiązania, a jeżeli nawet z nich skorzystają to mają małe zaufanie do otrzymanych w wyniku kalkulacji wyników.

 

Oczekiwana zmiana

Budowa wiarygodnego i przyjaznego dla użytkownika narzędzia, które będzie w jak najmniejszym stopniu angażować użytkownika w proces zbierania danych na temat obiektu/nieruchomości, na której ma zostać zabudowana instalacja PV. Chcielibyśmy aby projektowane oprogramowanie korzystało z jak największej ilość danych dostępnych w internecie zarówno tych bezpłatnych jak i płatnych. Zebrane dane w odniesieniu do podanego przez użytkownika adresu nieruchomości pozwalałyby w prowadzonych analizach ekonomicznych i technicznych uwzględnić wszystkie kluczowe parametry z punktu widzenia budowy instalacji PV. Liczymy na to, że to narzędzie wpłynie na podniesienie świadomości ekologicznej obywateli i w sposób zdecydowany zwiększy udział energii odnawialnej w całym wolumenie produkcyjnym.

 

Wymagania funkcjonalne Docelowego Systemu

 • automatyczna identyfikacja nieruchomości po adresie lub numerze działki,
 • automatyczna identyfikacja zabudowań na nieruchomości,
 • automatyczna identyfikacja nieruchomości względem kierunków świata,
 • automatyczna identyfikacja całkowitej powierzchni dachu z uwzględnieniem kąta jego nachylenia,
 • automatyczna identyfikacja całkowitej powierzchni dachu dostępnej do zainstalowania standardowych PV o standardowych wymiarach (165×99) z uwzględnieniem przeszkód (kominy, okna, wykusze, anteny, etc.),
 • automatyczna identyfikacja elementów wpływających na zacienienie połaci dachu,
 • automatyczne rozmieszczania paneli PV o standardowych wymiarach (165×99) na dostępnej połaci dachowej,
 • automatyczne przeliczenie określenie sumarycznej mocy paneli PV możliwej do zainstalowania,
 • określenie produktywności paneli PV z uwzględnieniem kąt nachylenia, kierunku świata, mocy zainstalowanej, zacienienia,
 • interakcja z użytkownikiem odnośnie zużycia energii:
  opcja 1: średnie zużycie: numer faktury, kwota faktury
  opcja 2: średnie zużycie podane przez użytkownika (w PLN lub kWh)
  opcja 3: średnie zużycie jako standardowy profil dla danej ilości osób w gospodarstwie domowym
 • określenie wartości mocy potrzebnej do zainstalowania żeby się zbilansować w ciągu roku z uwzględnieniem procentów i współczynnika nierównoczesności,
 • kalkulacja opłacalności inwestycji z punktu widzenia użytkownika,
 • generowanie rekomendacji oraz raportu dla klienta: możliwość zbilansowania zużycia energii elektrycznej, wpływ na rachunek, sugestia innych opcji: instalacja PV na budynku gospodarczym lub gruncie,
 • po oszacowaniu potencjału instalacji PV powiadomienie użytkownika o konieczności weryfikacji mocy swojego przyłącza energetycznego (może się okazać, że może zainstalować więcej mocy niż jego przyłącze może odebrać).

Zamawiający nie zakłada angażowania się w merytoryczną część Wyzwania związaną z doborem instalacji fotowoltaicznej. Zakładamy, że elementem wyzwania będzie zarówno koncepcja funkcjonowania narzędzia jak i jego wykonanie.

W II etapie zakłada się integrację z projektowanym systemem pozyskiwania informacji z systemów bilingowych o rocznym zużyciu energii przez użytkownika.

Użytkownicy i oczekiwana przez nich funkcjonalność podstawowa

Użytkownik odwiedzający stronę

 • wprowadza adres nieruchomości lub wybiera nieruchomość na mapie,
 • może edytować dane dotyczących powierzchni i kąta nachylenia dachu przez użytkownika,
 • może edytować dostępną powierzchnię dachu,
 • może edytować, dodawać elementy zacieniające powierzchnię na której mogą zostać posadowione panele PV,
 • może pobierać informacje dotyczące opłacalności inwestycji.

 

Zadanie konkursowe

Więcej na stronie: https://www.tauron.pl/tauron/tauron-innowacje/projekty-badawczo-rozwojowe/govtech


Jesteś gotów podjąć wyzwanie?

Zapraszamy wszystkich innowatorów z zakresu przetwarzania dźwięku i obrazu do udziału w konkursie na
„Opracowanie systemu i aplikacji oceniającej możliwości i potencjał instalacji PV”.

 

Przyjmowanie zgłoszeń od 12. września – zapisz się poniżej, by otrzymać przypomnienie o tym i innych konkursach GovTech.


Rezultaty konsultacji biznesowych

Dla tego wyzwania prowadzone były konsultacje biznesowe, których ogłoszenie i podsumowanie znajduję się pod tymi adresami:

 1. Wstępny opis założeń do konkursu
 2. Informacje dotyczące wyzwania Tauron
 3. Informacje dotyczące postępowania konkursowego