Zaproszenie do konsultacji biznesowych!

Zapraszamy wszystkich chętnych innowatorów na konsultacje biznesowe, mające na celu uzyskanie informacji dotyczących planowanego zamówienia polegającego na opracowaniu systemu automatycznie weryfikującego rentowność instalacji paneli słonecznych w wybranej nieruchomości, w ramach drugiej edycji GovTech Polska.

 

22 maja 2019, Kraków, Konferencja Impact CEE / Cracow Tech Week


Opis wyzwania

 

Promienie słoneczne to jedno z najpopularniejszych źródeł zielonej energii, z którego profity może czerpać każdy, kto zdecyduje się na instalację fotowoltaiczną. Tylko tyle wystarczy, aby właściciel domu mógł bezpłatnie produkować energię elektryczną dla swojego gospodarstwa. Panele fotowoltaiczne pozwalają bowiem na zamianę energii słonecznej w energię elektryczną, czyli dokładnie taką, jaką mamy w gniazdkach 230V. Uzyskaną energię możemy zużywać na bieżąco, magazynować lub sprzedawać – w zależności od rodzaju instalacji fotowoltaicznej.

 

Aby każdy obywatel mógł łatwiej podjąć decyzje o wykorzystaniu alternatywnego źródła energii w swoimi gospodarstwie domowym, poszukujemy aplikacji, która umożliwi szybką ocenę możliwości i potencjału instalacji fotowoltaicznej na podstawie powszechnie dostępnych zdjęć satelitarnych i danych meteorologicznych.

 

Pomóż Polsce być eko i zacznij projekt wykorzystując wiedzę jednego z największych dostawców energii!

 


Optymalne rozwiązanie to…

Optymalne rozwiązanie to system, który po wpisaniu danych teleadresowych naszej nieruchomości wyświetli nam informację nie tylko o parametrach instalacji określonych na podstawie danych meteorologicznych, GIS czy zdjęć satelitarnych, ale i będzie w stanie zaproponować alternatywną lokalizacji (np. na sąsiednim budynku gospodarczym), jeżeli pierwotnie wybrana jest niekorzystna. Dodatkowo, dzięki wyliczeniom wydajności wybranej instalacji, oceni potencjał instalacji fotowoltaicznej oraz zwizualizuje jej opłacalność i potencjalny zwrot inwestycji w czasie przy określonym modelu finansowania.

 

Kluczowe funkcje systemu:

  • Identyfikacja obiektów/działek, na podstawie danych adresowych wprowadzanych przez użytkownika, na których miały by być instalowane ogniwa fotowoltaiczne.
  • Określenie użytecznej powierzchni dachów lub działek, na których mogą zostać zainstalowane panele słoneczne.
  • Automatyczne określenie pozycji budynków w odniesieniu do stron świata.
  • Określenie minimalnej powierzchni do zabudowy na podstawie ustalonej mocy.
  • Określenie możliwej do uzyskania mocy z dostępnej pod zabudowę powierzchni.

 


Jesteś gotów podjąć wyzwanie?

Zacznij od skonsultowania pomysłu Tauron!

Zapraszamy wszystkich chętnych innowatorów na konsultacje biznesowe, mające na celu uzyskanie informacji dotyczących planowanego zamówienia polegającego na opracowaniu systemu automatycznie weryfikującego rentowność instalacji paneli słonecznych w wybranej nieruchomości, w ramach drugiej edycji GovTech Polska.

 

22 maja 2019, Kraków, Konferencja Impact CEE / Cracow Tech Week

 

Zgłoszenia można składać:

  • Osobiście, w miejscach i terminach jakie Zamawiający publikować będzie na swojej stronie internetowej
  • Za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres govtech@tauron.pl

Link do zgłoszenia: http://bit.ly/govtechlab


Przydatne dokumenty:


Jeśli chcesz otrzymywać informacje o konkursach i programie GovTech Polska, zostaw swój adres mailowy: