Konkurs zakończony!

Zwycięzcą została firma

RapidSoft Sikora Wróbel z Gliwic

Gratulujemy!


Opis wyzwania

Z każdym rokiem liczba wywożonych odpadów komunalnych w Świdniku wzrasta. W 2015 było to 11 tys. ton, w 2016 11,4 tys. ton, a w 2017 już 11,7 tys. ton śmieci. Zaskakujące jest jednak to, że liczba mieszkańców zgłoszonych jako tych, którzy te odpady generują wzrosła minimalnie. Jak ta sytuacja przekłada się na sytuację ekonomiczną miasta? Wywóz odpadów kosztował w zeszłym roku 5 mln zł, a przychód z tytułu opłat wyniósł jedynie 4 mln zł. Oznacza to 1 milion złotych, jaki miasto musiało dołożyć, by śmieci nie znalazły się na ulicach. Pieniądze, które mogły być przeznaczone na inne potrzeby mieszkańców miasta, takie jak place zabaw, drogi, czy lepiej oświetlone ulice musiały być przekierowane na śmieci.

 

Jak naprawić system? Podnieść opłaty za wywóz śmieci, czy może poszukać powodu, dla którego wzrasta ich ilość mimo stałej liczby osób zapisanych do odbioru śmieci? Zastanówmy się wspólnie jak uszczelnić system śmieciowy, mając do dyspozycji zanonimizowane dane dotyczące aktywności mieszkańców w różnych dziedzinach życia i złożonych deklaracjach zamieszkania.


Optymalne rozwiązanie to…

Optymalne rozwiązanie to arkusz kalkulacyjny Excel, który raz na kwartał będzie pozwalał wytypować adresy mieszkań, pod które należy przesłać zapytanie. Będzie ono dotyczyło wyjaśnienia możliwości wystąpienia nieprawidłowości w deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Rozwiązanie ma za zadanie zwiększyć skuteczność wykrywania nieprawidłowości przy jednoczesnym zmniejszeniu czasu, jaki poświęca się na identyfikowanie nieprawidłowości.

 

Kluczowe funkcje aplikacji:

  • Analiza liczby osób zamieszkałych pod danym adresem,
  • Wychwycenie rozbieżności w danych wejściowych (o ile takie wystąpią),
  • Wykazanie uzasadnienia, na jakiej podstawie zostały wskazane rozbieżności między zadeklarowanym stanem zamieszkania, a prawdopodobnym (wnioskowanym przez aplikacje), wraz z podziałem na źródła informacji (na jakiej podstawie aplikacja wnioskuje o różnicy) i ze wskazaniem wysokości prawdopodobieństwa (pewności oceny),
  • Analiza danych z deklaracji oraz wytypowanie ewentualne nieprawidłowości (adres i liczba osób) na podstawie baz danych zamawiającego oraz innych, proponowanych.

 

Mierniki skuteczności wdrożenia:

  • Zwiększenie dochodów gminy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  • Zmniejszenie luki między wydatkami miasta na zarządzanie systemem odprowadzania śmieci, a przychodami z opłaty od mieszkańców.
  • Zmniejszenie czasu, jaki pracownicy urzędu poświęcają na wykrywanie nieprawidłowości związanych z niepoprawnie wypełnionymi deklaracjami Zwiększenie skuteczności wykrywania nieprawidłowości w deklaracjach.

 

 

Budżet wdrożenia: 20 000 zł

Oczekiwany czas wdrożenia: marzec 2019


Konkurs zakończony!

Poniżej znajdziesz kilka przydatnych informacji:

  1. Ogłoszenie BIP -„Wzór formularza o dopuszczeniu do konkursu” , „Wzór pełnomocnictwa”, FAQ.
  2. Ogłoszenie o wyborze Zwycięzcy

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o konkursach i programie GovTech Polska, zostaw swój adres mailowy: