Dołącz do Zespołu GovTech Polska jako

Koordynator
ds. Usług Publicznych

(Product Owner
usług publicznych)

GovTech Polska to nowy sposób otwarcia państwa na pomysły utalentowanych osób i zaproszenie ich do wspólnego rozwiązywania istotnych społecznie wyzwań, poprawy warunków życia oraz efektywności działania sfery publicznej. Słowem-kluczem jest tutaj współpraca. Dzięki niej  obywatele i państwo mogą budować rozwiązania z wykorzystaniem najnowszych technologii. Więcej o tym, jak minął nam ostatni rok, można przeczytać tutaj.

W związku z dynamicznym rozwojem programu poszukujemy Koordynatora Usług Publicznych (Product Ownera), który będzie miał wyjątkową możliwość odgrywania kluczowej roli w tworzeniu polskiego ekosystemu cyfrowych usług publicznych skierowanych bezpośrednio do obywateli.

POWIERZYMY CI:

 • Projektowanie i wdrażanie e-usług publicznych;
 • Realizację badań satysfakcji obywateli z istniejących e-usług i planowanie, na ich podstawie, dalszych działań;
 • Bezpośrednią współpracę z przedstawicielami Ministerstwa Cyfryzacji i innych instytucji publicznych;
 • Koordynację działań nad organizacyjną stroną wdrożeń (konsultowanie, uzgadnianie, negocjowanie) i techniczną (w roli właściciela biznesowego).

OCZEKUJEMY OD CIEBIE:

 • Doświadczenia w prowadzeniu średniookresowych (do roku)  projektów i zarządzaniu ich portfelem;
 • Kwalifikacji w tworzeniu usług cyfrowych skierowanych do klientów (plusem jest doświadczenie z usługami publicznymi skierowanymi do obywateli);
 • Biegłości w prowadzeniu projektów zakładających zbieranie  feedbacku i korygowanie projektu na jego podstawie;
 • Znajomości polskiego ekosystemu cyfryzacji publicznej (plusem będzie znajomość struktury cyfryzacji w innych krajach);
 • Wiedzy na temat branży nowoczesnych technologii;
 • Znajomości funkcjonowania dużych instytucji (plusem będzie współpraca z sektorem publicznym);
 • Efektywnej pracy zespołowej, Umiejętności zarządzania ryzykiem i adaptowania projektu do zmieniających się warunków;
 • Komunikatywności w relacjach bezpośrednich;
 • Biegłej znajomości języka angielskiego;
 • Bardzo dobrej organizacji pracy własnej i zespołu także przy długim horyzoncie planowania;
 • Wykształcenia wyższego (plusem jest wykształcenie techniczne).

ZAPEWNIMY CI:

 • Pracę przy projektach o zasięgu krajowym i międzynarodowym – w sercu polskiego sektora publicznego (KPRM);
 • Udział w tworzeniu, od podstaw, nowoczesnej macierzowej organizacji w sektorze publicznym od podstaw;
 • Udział w międzynarodowych konferencjach oraz innych delegacjach;
 • Pracę w ambitnym i młodym zespole;
 • Inwestowanie w rozwój pracownika (m.in. szkolenia, konferencje);
 • Umowę o pracę w dobrze skomunikowanej (choć  nie zakorkowanej) części Warszawy naprzeciwko Łazienek.

Zainteresowane osoby zapraszamy do wypełnienia formularza online. Rekrutacja potrwa do 2 lutego lub obsadzenia wszystkich wakatów.