PKP Informatyka

Zapraszamy do konsultacji biznesowych!

Zapraszamy wszystkich chętnych innowatorów na konsultacje biznesowe, mające na celu uzyskanie informacji dotyczących planowanego zamówienia publicznego polegającego na opracowaniu narzędzia analitycznego prognozującego popyt i optymalizujące cenę za przejazd na danej trasie w danym czasie w oparciu o różne kryteria wpływające na decyzje o zakupie biletu.


Opis wyzwania

Statystyczny Polak jeździ pociągiem 8 razy do roku. Jest to poniżej europejskiej średniej, która wynosi 19 przejazdów. Jest wiele czynników, które wpływają na wybór transportu, jednym z nich jest cena, dlatego też PKP szuka rozwiązania, które zwiększy konkurencyjność cenową i zwiększy przychody uzyskiwane przez przewoźników dzięki analizie wskaźników mających wpływ na cenę biletu.

Wdrożenie systemu pozwoli przewoźnikom zmaksymalizować przychody przez zastosowanie dynamicznego ustalania cen, zaś pasażerowie będą mogli optymalizować swoje zakupy biletów obniżając cenę dokonując odpowiednio wcześnie transakcji lub wybierać lepsze warianty usługi.


Optymalne rozwiązanie to…

Optymalne rozwiązanie to narzędzia analityczne prognozujące popyt i optymalizujące cenę za przejazd na zadanej trasie w zadanym czasie w oparciu o różne kryteria wpływające na decyzje o zakupie biletu.

Kluczowe funkcje:

 • prognozowanie popytu na daną trasę,
 • optymalizowanie ceny za przejazd na zadanej trasie w zadanym czasie,
 • analizowanie danych historycznych na temat przejazdów i zainteresowania pasażerów,
 • uczenie się na efektach zastosowanych zmian.

Kryteria I etapu:

Przedstawiona koncepcja rozwiązania:

 • Koncepcja rozwiązania ma zawierać szczegółowy opis procesów prognozowania popytu oraz procesu optymalizacji.
 • Dostarczenie dokumentacji, z której będzie wynikać, że zaproponowane rozwiązania doprowadzą do optymalizacji przychodów.

Kryteria II etapu:

Przedstawienie rozwiązania spełniającego poniższe kryteria:

 • błąd średniokwadratowy (tzw. MSE) ma być nie większy niż 1,3 wariancji składnika losowego szeregu czasowego
 • średni względny błąd prognozy (tzw. MAPE) ma być mniejszy niż 33%;

Jesteś gotów podjąć wyzwanie?

Zapraszamy wszystkich chętnych innowatorów na konsultacje biznesowe, mające na celu uzyskanie informacji dotyczących planowanego zamówienia publicznego polegającego na opracowaniu narzędzia analitycznego prognozującego popyt i optymalizujące cenę za przejazd na danej trasie w danym czasie w oparciu o różne kryteria wpływające na decyzje o zakupie biletu.

 

Zgłoszenia można składać:

 • Za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres pawel.chwiecko@it-pkp.pl
 • Zgłoszenia można składać pisemnie na adres Zamawiającego: PKP Informatyka, Al. Jerozolimskie 142 A, 02-305 Warszawa

Link do zgłoszenia: http://bit.ly/govtechlab

 


Przydatne dokumenty:

 1. Opis przedmiotu zamówienia
 2. Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o konkursach i programie GovTech Polska, zostaw swój adres mailowy: