Zaproszenie do udziału w konkursie!

Zapraszamy do konkursu wszystkich innowatorów mogących zaoferować kompleksowe rozwiązanie z zakresu automatycznej identyfikacji pojazdów.

 

Przyjmowanie zgłoszeń od 12. września – zapisz się poniżej, by otrzymać przypomnienie o tym i innych konkursach GovTech.


Funkcjonowanie dziś, opis potrzeby Zamawiającego

Obserwujemy, że kierowcy coraz chętniej korzystają z naszych aplikacji mobilnych, dzięki którym płacą za paliwo przy dystrybutorze, nie wchodząc na stacje. Ważne jest, żeby płatności wykonywane za pomocą telefonu przebiegały szybko i bezpiecznie. Dlatego poszukujemy, uzupełniającego do istniejącej aplikacji mFlota, rozwiązania techniczno-informatycznego umożliwiającego automatyczną identyfikację pojazdów firmowych przypisanych do kart flotowych dla kierowców realizujących płatności przy dystrybutorze. Obecnie w przypadku transakcji realizowanych klasycznie przy kasie (bez użycia aplikacji mobilnej) taka weryfikacja realizowana jest przez Pracownika Stacji Paliw (poprzez weryfikację numeru rejestracyjnego zatankowanego pojazdu), natomiast w przypadku transakcji realizowanej przy użyciu aplikacji mobilnej mFlota Kierowca wybiera w odpowiednim polu przypisany numer rejestracyjny pojazdu deklarując jednocześnie zgodność pojazdu tankowanego z przypisaną do tego pojazdu kartą flotową.

 

Oczekiwana zmiana

Wdrożenie mechanizmu identyfikacji pojazdu wykorzystującego do obsługi transakcji aplikację mFlota, pozwoli na uproszczenie i zautomatyzowanie dotychczasowego sposobu weryfikacji tankowanych pojazdów przy zachowaniu wysokiej satysfakcji klientów z korzystania z tej aplikacji. Chcielibyśmy, aby zaproponowane rozwiązanie dodatkowo pozwoliło na wypromowanie dotychczasowej usługi oraz pozyskanie nowych klientów, którzy dotychczas nie zdecydowali się na udostępnienie tej usługi swoim pracownikom. Istotne jest, aby rozwiązanie było łatwo skalowalne na ponad 1700 stacji w Polsce i działającej bez względu na warunki atmosferyczne.

 

Wymagania funkcjonalne Docelowego Systemu

Uruchomienie identyfikacji zatankowanego pojazdu i zwrócenie (przekazanie) tej informacji poprzez aplikację mFlota do systemów IT wdrożonych w PKN ORLEN. Zadanie obejmuje aspekt identyfikacji pojazdu z pominięciem lub z minimalnym udziałem kierowcy oraz zerowym lub minimalnym udziałem obsługi Stacji Paliw;

 

 • Rozwiązanie powinno w zależności od wyboru kierowcy („nr rejestracyjny pojazdu” lub „okaziciel”) dokonać identyfikacji pojazdu i zwrócić odpowiednią informację do aplikacji mobilnej lub rozwiązanie dokona takiej identyfikacji na poziomie backendu.
 • Etap/działanie dotyczące weryfikacji uprawnień kierowców na bazie informacji dostarczonych przez bibliotekę (numeru rejestracyjnego) będzie odbywało się na poziomie wewnętrznych istniejących systemów PKN ORLEN).
 • Wdrożenie rozwiązania na etapie pilotażu na 5 Stacjach Paliw (weryfikacja/identyfikacja pojazdu) nie powinno być oparte o wykorzystanie zamontowanej infrastruktury należącej do Stacji Paliw (szczególnie wykorzystanie CCTV należącej do PKN ORLEN). Oferent musi zapewnić odpowiednio certyfikowany sprzęt, zgodny z wymogami na tego typu obiektach w szczególności, gdy rozwiązanie opiera się o montaż sprzętu na dystrybutorach.
 • Zaadresowanie potrzeb właścicieli firm flotowych w zakresie uszczelnienia procesu przypisywania tankowania do właściwych pojazdów oraz wdrożenie mechanizmów kontroli tankowanych pojazdów flotowych w celu wyeliminowania nadużyć.
 • Przygotowanie szczegółowego opisu rozwiązania, mechanizmów jego funkcjonowania i opisu realizacji w postaci dokumentacji technicznej.
 • Rozwiązanie powinno udostępniać informację o tym jaki pojazd został zatankowany przy opcji, gdzie płatność jest realizowana przy dystrybutorze za pomocą smartphone’a przy użyciu istniejącej aplikacji mobilnej mFlota.
 • W składanych przez Uczestników Rozwiązaniach Konkursowych istotne jest, aby były one efektem prac uwzględniających najnowsze rozwiązania technologiczne i spełniały co najmniej minimalne wymagania jakościowe określone przez Zamawiającego.
 • PKN ORLEN oczekuje, ze system nie będzie wymagał transferu danych o transakcjach do systemów zewnętrznych (poza PKN ORLEN).

 

Użytkownicy i oczekiwana przez nich funkcjonalność podstawowa

Kierowcy pojazdów flotowych

 1. Weryfikacja powinna identyfikować pojazd, który dokonał tankowania. Te informacje są niezbędne do kontroli po stronie PKN ORLEN czy pojazd jest uprawiony do takiego tankowania.

Osoby odpowiedzialne w PKN ORLEN za udostępnienie i rozliczanie transakcji mFlota oraz właściciele, podmioty zarządzające flotami pojazdów

 1. Wygenerowanie przez system raportu w dowolnym cyklu (za dany okres) lub wywołanie alertu w zakresie nieuprawnionej transakcji przy użyciu aplikacji mFlota.

Zadanie konkursowe

 

Jaki efekt chce osiągnąć PKN Orlen?

 

Wdrożenie mechanizmu pozwalającego na samodzielną i wiarygodną identyfikację pojazdu tankowanego na stacjach paliw PKN Orlen.

 

Jak na tym skorzystają kierowcy służbowych aut i właściciele floty samochodowej?

 

Kierowcy aut służbowych zyskają możliwość skorzystania z zalet firmowej karty już przy dystrybutorze, bez potrzeby płacenia w kasie gdzie na chwilę obecną odbywa się weryfikacja uprawnień do tankowania. Właściciele floty samochodowej zyskają większe zaufanie do oferty PKN Orlen oraz więcej czasu pracowników, który spędzą w trasie, a nie na stacji.

 

Szukamy najlepszego wykonawcy do wykonania całego systemu. W tym celu organizujemy konkurs. Jak będzie on przebiegał?

 

Konkurs składa się z dwóch etapów.

 

I ETAP

Na pierwszym etapie PKN Orlen oczekuje opisu koncepcji i mechanizmu działania rozwiązań, jakie proponują do zastosowania na stacjach PKN Orlen, w aplikacji mobilnej mFlota lub samochodach służbowych. Prócz koncepcji wykonania, oczekiwane jest przedstawienie wyliczeń stanowiących koszt wdrożenia proponowanego rozwiązania na 1 stacji paliw, dla 5 stacji paliw oraz dla 1 700 stacji paliw. Opis powinien zostać uzupełniony o informacje dotyczącą podziału ról przy wdrożeniu proponowanej koncepcji na pierwszych 5 stacjach paliw (tzw. wdrożenie pilotażowe) oraz ramowy plan i harmonogram takiego wdrożenia.

 

II ETAP

Od 5 autorów najlepszych koncepcji wybranych w I Etapie, PKN Orlen w II Etapie wymagać będzie dostarczenia wersji demonstracyjnej proponowanego rozwiązania. PKN Orlen zależy na zbadaniu funkcjonowania proponowanego rozwiązania i jego niezawodności w rzeczywistych warunkach, jak również doszczegółowienia kwot podanych w I Etapie. Szczegółowe oczekiwania i wytyczne dla przygotowania propozycji I i II etapu zawarte są w regulaminie konkursu.

 

 

Co mogę wygrać?

 

Autorzy 5 najlepszych rozwiązań w I Etapie, poza przejściem do drugiego, otrzymają również nagrody pieniężne. Wynoszą one:

 

 1. I nagroda: 10 000 zł
 2. II nagroda: 10 000 zł
 3. III nagroda: 10 000 zł
 4. IV nagroda: 10 000 zł
 5. V nagroda: 10 000 zł

 

W drugim etapie, autorzy propozycji uznanych za realne do wdrożenia w infrastrukturze PKN Orlen, dodatkowe nagrody w wysokości 6 000 zł.

 

II Etap, poza przyznaniem nagród dodatkowych, wyłania jednego zwycięzcę, który otrzyma zaproszenie do negocjacji zamówienia na wykonanie docelowego systemu. Budżet jaki PKN Orlen przewiduje na wykonanie i zrealizowanie wdrożenia pilotażowego wynosi do 500 000 złotych. Budżet podlega negocjacjom.

 

 

Jakie są ważne terminy?

 

 • Zgłoszenia do 28.10.2019

 

 • Weryfikacja zgłoszeń do 04.11.2019

 

 • Przyjmowanie rozwiązań – I etap od 08.11.2019 do 31.11.2019

 

 • Ocena propozycji do 12.12.2019

 

 • Przyjmowanie rozwiązań – II etap od 10.01.2020 do 31.01.2020

 

 • Ogłoszenie wyników do 07.02.2020

 

Gdzie mogę się dowiedzieć więcej? 

 

Więcej szczegółów zawiera Regulamin.

 

Szczegółowy opis wyzwania

Szczegółowy opis potrzeb PKP Informatyka, zadania konkursowego, sposobu dostarczenia prac konkursowych, znajduje się pod adresem:
https://www.orlen.pl/PL/BiuroPrasowe/Strony/PKN-ORLEN-stawia-na-mobilne-technologie.aspx

 

Kontakt

 

Odpowiedzi na pytania udziela pracownik PKN Orlen:
Łukasz Kopeć, adres e-mail: govtech@orlen.pl

Uwaga! Zgodnie z wymogami prawa, odpowiedź na każde pytanie mające wpływ na równość konkurencji w postępowaniu będzie przesyłana do wszystkich uczestników konkursu / publikowana na stronie konkursu. Sugerujemy zadawanie pytań zmierzających do rozwiania wątpliwości w związku z wymaganiami Zamawiającego, pytania typu „czy takie rozwiązanie zostanie dobrze czy źle odebrane” mogą pozostać bez odpowiedzi.


Jesteś gotów podjąć wyzwanie?

Zapraszamy do konkursu wszystkich innowatorów mogących zaoferować kompleksowe rozwiązanie z zakresu automatycznej identyfikacji pojazdów.

 

Przyjmowanie zgłoszeń od 12. września – zapisz się poniżej, by otrzymać przypomnienie o tym i innych konkursach GovTech.


Rezultaty konsultacji biznesowych

Dla tego wyzwania prowadzone były konsultacje biznesowe, których ogłoszenie i podsumowanie znajduję się pod tymi adresami:

 1. Informacja o zakończeniu konsultacji
 2. Protokół z konsultacji
 3. Wstępny opis przedmiotu konkursu wyzwania PKN Orlen