W ramach programu „GovTech – Aktywuj pomysły!” realizowana jest również część przeznaczona dla obywateli – burza mózgów. To nowy sposób otwarcia państwa na pomysły utalentowanych osób i zaproszenie ich do wspólnego rozwiązywania istotnych społecznie wyzwań, poprawy warunków życia czy efektywności działania sfery publicznej.

Słowem-kluczem jest współpraca. Dzięki niej bowiem obywatele i państwo mogą budować rozwiązania – często z wykorzystaniem najnowszych technologii – dla innych ludzi.


Kreatywny dzień, ciekawi ludzie, inspirujące wyzwanie

 

Zapraszamy na ogólnopolską burzę mózgów

14-15 września 2019 r. Hack Yeah

Zhackujmy wspólnie problem wodny!

 

 

Brak wody jest jednym z największych wyzwań przyszłości. Stan wód na świecie pogarsza się w związku z urbanizacją, rozwojem przemysłu i rolnictwa oraz wzrostem liczby ludności. W Europie ponad 100 mln osób nie ma dostępu do czystej wody pitnej.

 

Malejące zasoby wodne to problem, który dotyczy także Polski.

 

Dlatego podczas obywatelskiej burzy mózgów poszukamy skutecznych rozwiązań, które zapobiegać będą kryzysom wodnym i zabezpieczą obywatelom dostęp do wody pitnej.

Druga ogólnopolska burza mózgów odbędzie się 14 i 15 września 2019 r. w trakcie hackathonu HackYeah w Warszawie.

 

Chcesz wziąć udział w ogólnopolskiej burzy mózgów? Wyślij zgłoszenie do 30.08.2019 r.

 

Do udziału w ogólnopolskiej burzy mózgów może zgłosić się każdy obywatel. Zapraszamy innowatorów, ekologów, programistów, inżynierów i projektantów, architektów krajobrazu i wykonawców – wszystkich, którzy chcą tworzyć wartościowe rozwiązania społecznych problemów.

 

 

Zgłoś swój udział w burzy mózgów, wypełnij ankietę do 30.08.2019 r.

 

Masz głowę pełną pomysłów, tylko nie wiesz, gdzie się nimi podzielić? Planujemy jeszcze wiele podobnych wydarzeń. Kliknij tutaj, a my powiadomimy Cię o następnych spotkaniach z cyklu obywatelskich burz mózgów.