Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni

Zaproszenie do konsultacji biznesowych!

Zapraszamy wszystkich chętnych innowatorów na konsultacje biznesowe, mające na celu uzyskanie informacji dotyczących planowanego zamówienia publicznego polegającego  na budowie systemu zobrazowania sytuacji w cyberprzestrzeni

Zgłoszenia można przesyłać do 04 październiku 2019


Opis wyzwania

Resort Obrony Narodowej czuwa nad bezpieczeństwem całego kraju. Jednym ze sposobów udoskonalenia tego procesu polega budowie systemu zobrazowania sytuacji w cyberprzestrzeni – „CyberMapy” – obejmującej zwizualizowanie i przetworzenie zarejestrowanych zdarzeń i incydentów bezpieczeństwa, ich charakteru, takich jak: skan/rekonesans, atak, normalny ruch, anomalie/anormalny ruch, kierunków oddziaływania wraz z zestawem widżetów (widget – GUI) do filtrowania prezentowanej aktywności oraz wyświetlania informacji statystycznych i trendów.


Optymalne rozwiązanie to…

Optymalnym rozwiązaniem byłby system CyberMapa z  zastosowaniem technologii wizualizacji (akceleracja sprzętowa, widok 3D) jako graficzny sposób przedstawienia dużego wolumenu zdarzeń bezpieczeństwa np. odpowiadających atakowi DDoS lub rozpoznaniu infrastruktury resortowej), itp., a ponadto koncepcji systemu wyliczania statystyk i istotnych metryk za dane okno czasowe wskazujących potencjalne stany anormalne lub potencjalne zagrożenie w cyberprzestrzeni. Opracowanie architektury systemu, technologii, relacji i interfejsów systemu CyberMapy. Opracowanie metod normalizacji danych (kategorie zdarzeń i sposobu ich odwzorowania graficznego).

Kluczowe funkcje to…

 • Umożliwienie zobrazowania geoprzestrzennego cyberzagrożeń wraz z
 • filtrowaniem zdarzeń na potrzeby wsparcia procesu analitycznego stanów w cyberprzestrzeni,
 • Analiza wzorców geoprzestrzennych,
 • Przedstawienie w czasie rzeczywistym zarejestrowanych aktywności w cyberprzestrzeni lub za zadane okno czasowe (zdarzenia archiwalne),
 • Generowanie tzw. heatmap wskazujących obszar geograficzny z którego prowadzono atak/aktywność sieciową,
 • Wyliczanie statystyk i istotnych metryk za zadane okno czasowe.

Zamówienie obejmuje:

 • Wykonanie i budowę systemu.
 • Wykonanie projektu wdrożenia.
 • Dostarczenie niezbędnego sprzętu i oprogramowania umożliwiającego prawidłowe działanie CyberMapy.
 • Wstępną konfigurację parametrów działania komponentów systemu.
 • Wykonawca musi przeprowadzić scenariusze testowe – eksperymenty potwierdzające przydatność rozwiązania.
 • Warsztaty lub szkolenie przedstawiające szczegóły implementacji, realizowane w miejscu wdrożenia lub we wskazanym przez zamawiającego miejscu wraz z opracowaniem materiału instruktażowo-szkoleniowego.
 • Dokumentację powykonawczą systemu.
 • Minimum roczną gwarancję na naprawę błędów oprogramowania.
 • Minimum roczne wsparcie producenta rozwiązania obejmujące wdrażanie
 • dodatkowych funkcjonalności na potrzeby Zamawiającego, obejmujące 250 godzin wsparcia inżynierskiego.

Jesteś gotów podjąć wyzwanie?

Zacznij od skonsultowania pomysłu.

Zapraszamy wszystkich chętnych innowatorów na konsultacje biznesowe, mające na celu uzyskanie informacji dotyczących planowanego zamówienia publicznego polegającego na budowie systemu zobrazowania sytuacji w cyberprzestrzeni

 

Zgłoszenia można składać:

Przydatne linki:

http://jw3964.wp.mil.pl/pl/19.html


Link do zgłoszenia: http://bit.ly/govtechlab


Przydatne dokumenty:

 1. Regulamin Dialogu Technicznego
 2. Opis Przedmiotu Zamówienia
 3. Ogłoszenie o Dialogu Technicznym
 4. Wniosek o Dopuszczenie do Dialogu Technicznego
 5. Informacje o zmianie terminu składania zgłoszeń

 

 


Jeśli chcesz otrzymywać informacje o konkursach i programie GovTech Polska, zostaw swój adres mailowy: