Poznaj narzędzia GovTechu!

GovTech Polska buduje mosty między instytucjami publicznymi a Wami – przedsiębiorcami, naukowcami oraz innymi innowatorami. Fundamentem tych mostów jest zestaw narzędzi, pozwalających zamienić potrzebę obywatela w działającą sprawnie e-usługę. Wszystko pomiędzy tymi etapami: konsultacje, konkursy czy zapewnienie wystarczającej mocy obliczeniowej, staraliśmy się zintegrować w jeden spójny ekosystem.

 

Wszystkie narzędzia na tej stronie wypracowane zostały wspólnie z Ministerstwem Cyfryzacji oraz Naukową Akademicką Siecią Komputerową – Państwowym Instytutem Badawczym (NASK-PIB). Nowe funkcjonalności każdego z narzędzi będą sukcesywnie udostępniane.

Platforma Konkursowa

Platforma Konkursowa to portal internetowy pozwalający instytucjom publicznym na zgłaszanie potrzeb, przeprowadzenie konsultacji biznesowych oraz kompleksową obsługę całego konkursu – od zbierania zgłoszeń, przez kontakt z uczestnikami, aż po przyjmowanie i ocenę prac. Jednocześnie, Platforma pozwala uczestnikom konkursów na maksymalne skupienie się na pracy zamiast na kwestiach formalnych czy logistycznych. Od września 2019r. wszystkie konkursy GovTech Polska obsługiwane są poprzez Platformę Konkursową, dostępną po kliknięciu poniżej lub pod adresem https://konkursy.govtech.gov.pl.

 

Cyfrowa Piaskownica Administracji

Cyfrowa Piaskownica Administracji (CPA) to narzędzie wdrażające proces prototypowania usług API administracji. Proces będzie realizowany na bazie współpracy społeczności skupiającej innowatorów, obywateli, przedsiębiorców, organizacje pozarządowe oraz jednostki administracji. Cyfrowa Piaskownica Administracji to miejsce, w którym społeczność otrzyma:

  • Jedno miejsce informacji o usługach API administracji
  • Możliwość budowania/rozwijania własnych rozwiązań w oparciu o usługi API administracji
  • Możliwość wpływania na kształt usług API administracji
  • Możliwość testowania prototypów nowych usług API
  • Możliwość wpływania na rekomendacje dotyczące zmian prawnych umożliwiających wdrożenia produkcyjne nowych usług API

 

System Zapewniania Usług Chmurowych (ZUCH)

Portal oferowania i pozyskiwania usług chmurowych dla administracji publicznej i dostawców zewnętrznych. Za pośrednictwem ZUCH, każda jednostka będzie mogła dokonać zakupu wybranych usług chmurowych, ale też uzyska pomoc w zakresie wyboru odpowiedniego katalogu usług. ZUCH dostarczy przestrzeń administracji do wdrożenia przyszłych rozwiązań powstałych w ramach inicjatywy GovTech, zapewniając tym samym ciągły rozwój katalogu usług chmurowych w modelu XaaS (wszystko jako usługa).

Planowane Uruchomienie – 10.10.2019

 

Platforma Aplikacji Wspólnych

Platforma ma być kanałem uproszczonego sposobu pozyskiwania aplikacji (oprogramowania) dla instytucji publicznych, spełniające jednocześnie dwie funkcje:

  • Miejsca, gdzie urzędy będą mogły wyszukać aplikacje, przejrzeć najpopularniejsze i polecane przez inne urzędy – na wzór AppStore®, czy GooglePlay®, a firmy będą mogły przedstawiać swoje oferty.
  • Przestrzeni dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz start-upów z branży IT, tak by mogły świadczyć swoje produkty administracji bez skomplikowanych procedur, kosztownych mechanizmów promocji, czy też dotarcia z ofertami do urzędów.

Planowane Uruchomienie – 31.12.2019