Ministerstwo Sprawiedliwości

Zaproszenie do konsultacji biznesowych!

Zapraszamy wszystkich chętnych innowatorów na konsultacje biznesowe, mające na celu uzyskanie informacji dotyczących planowanego zamówienia publicznego polegającego na opracowaniu systemu umożliwiającego wykrywanie zainfekowanych nośników USB


Opis wyzwania

Dowody zbierane przez strony sporu sądowego mogą być dostarczane w różnej postaci, w tym na nośnikach USB. Dzisiaj, kiedy taki nośnik jest dostarczany do sądu, poddawany jest on kontroli pracownika – informatyka – który decyduje o dopuszczeniu nośnika do możliwości podłączenia go do sprzętu służbowego. Sprzęt służbowy jest podłączony do wydzielonej sieci Ministerstwa Sprawiedliwości, co w przypadku nośników zawierających złośliwe oprogramowanie doprowadzić może do bardzo negatywnych skutków dla całego systemu sądownictwa.

Minister Sprawiedliwości planuje zaadresowanie tego problemu, poprzez wytworzenie dedykowanej konfiguracji stacji kontroli nośników (kiosku sanityzującego), który dokonywałby automatycznej, wstępnej oceny bezpieczeństwa nośnika według zestandaryzowanych i kontrolowanych procedur.

Optymalne rozwiązanie to…

…. kioski sanityzujące, będące samodzielnymi stacjami zdolnymi do skanowania nośników – zarówno lokalnym antywirusem, jak i poprzez wykorzystanie sandboxa, wchodzącego w infrastrukturę urządzeń bezpieczeństwa Ministerstwa Sprawiedliwości. Sama aplikacja, która będzie pełnić funkcjonalność walidacji nośników (bezpieczny/niebezpieczny) powinna także być dostarczona w formie instalacyjnej, która będzie mogła zostać zainstalowana na komputerach informatyków.

Ministerstwo Sprawiedliwości wdrażając takie rozwiązanie, uprości proces walidacji nośnika danych (bezpieczny/niebezpieczny) i skróci czas jaki jest na to przeznaczany.

Mierniki skuteczności wdrożenia

 • Spadnie liczba nośników, które będą analizować informatycy (tylko nośniki oznaczone przez kioski jako niebezpieczne podlegać będą dodatkowej weryfikacji).
 • Spadnie czas jaki osoba zainteresowana poświęca na uzyskanie informacji o stanie nośnika (bezpieczny/niebezpieczny) – proces skanowania w kiosku będzie szybszy niż dotychczasowa, ręczna metoda.
 • Wzrośnie świadomość organizacyjna (np. jakie zagrożenia są najczęściej spotykane w MS).

Proponowane Kryteria wyboru wykonawcy

Dla przeprowadzonego testu skuteczności wykrywania zainfekowanych nośników oceniamy swoistość i czułość testu poprzez:

 • Skuteczność wykrywania zagrożeń na nośnikach testowych
 • Czas wykonania skanu

Dane udostępnione w I etapie

 • Przykładowe obrazy nośników zainfekowanych oraz niezawierających złośliwego oprogramowania.
 • Na obrazach nośników występować będą wszystkie popularne rozszerzenia plików: pdf, docx, txt, xls, exe oraz inne.

 

Jesteś gotów podjąć wyzwanie?

Zacznij od skonsultowania pomysłu.

Zapraszamy wszystkich innowatorów na konsultacje biznesowe, mające na celu uzyskanie informacji dotyczących planowanego zamówienia publicznego.  Konsultacje z uczestnikami odbędą się w okresie do dnia 31 stycznia 2020r. (z zastrzeżeniem zmiany terminu, w tym możliwe wydłużenie terminu).

Zgłoszenia można składać:

 • Za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat.bc@ms.gov.pl z załączonym wnioskiem.
 • osobiście, w siedzibie Zamawiającego,
 • za pośrednictwem formularza zgłoszeń,
 • pocztą na adres Zamawiającego: Ministerstwo Sprawiedliwości, Al. Ujazdowskie 11, 00-567 Warszawa

 


formularz rejestracji do udziału w konsultacjach


Przydatne dokumenty:

 1. Ogłoszenie dialogu technicznego
 2. Regulamin dialogu technicznego

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o konkursach i programie GovTech Polska, zostaw swój adres mailowy: