Konkurs zakończony!

Zwycięzcą została firma

BI Insight z Warszawy

Gratulujemy!


Opis wyzwania

W Polsce zarejestrowanych jest prawie dwa i pół miliona firm, działających w ponad tysiącu różnych branż. Każda ma unikalne potrzeby, nad których zaspokojeniem pracuje Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii. Obywatele, parlamentarzyści, biznes i media często zwracają się do Ministerstwa po różnego rodzaju informacje, a zadaniem pracowników resortu jest dostarczyć rzetelne informacje możliwie szybko.

 

MPiT posiada jedną z największych baz informacji w Polsce, zawierającą analizy, sprawozdania, raporty, instrukcje, protokoły, materiały tezowe, informacyjne, prasowe itp. Dane przechowywane są w plikach różnego typu (doc, pdf,ppt, xls, jpg, skan pism), na komputerach poszczególnych pracowników lub w zasobach dyskowych departamentów i na serwerach SMB (Server Message Block), co utrudnia przeszukiwanie i dzielenie się wiedzą wśród organizacji. Ministerstwo szuka więc inteligentnego narzędzia, które umożliwiłoby pracownikom dzielenie się wiedzą i posiadanymi informacjami oraz sprawne przeszukiwanie rozproszonych informacji i przetwarzanie ich do pożądanej formy. Stąd pomysł na dołączenie do GovTech Polska i przygotowanie wyzwania rynkowi ICT.


Optymalne rozwiązanie to…

Optymalne rozwiązanie pozwoli na skrócenie czasu przygotowywania zamawianych materiałów (opracowania, tezy, analizy, dane statystyczne), przy jednoczesnym wzroście jakości dostarczanych dokumentów. Dzięki nowemu rozwiązaniu pracownicy będą mogli zaoszczędzić czas i poświęcić go na jeszcze aktywniejsze wspieranie przedsiębiorców. Dodatkowo pozwoli na jeszcze lepsze wykorzystanie dostępnych danych, które do tej pory były rozproszone, trudne do odnalezienia lub całkowicie niedostępne z poziomu pracownika administracji.

 

Kluczowe funkcje systemu:

 • Baza danych pozwalająca zapisywać, przechowywać i przetwarzać dowolną zawartości w formie tekstów, plików binarnych – np. grafika, dźwięk, wideo, pdf.
 • Moduł Business Intelligence – wyszukiwarka kontekstowa fraz i plików w różnych formatach z możliwością implementacji słowników odmian oraz wyrazów bliskoznacznych.
 • Pozwala na zarządzanie dokumentami oraz informacjami przeznaczonymi do prezentacji w różnych kanałach komunikacji.
 • Umożliwia elastyczne modelowanie klas wprowadzanych obiektów aby można było przechowywać możliwie dużo rodzajów informacji.
 • Jest łatwy w obsłudze, uwzględnia różne ograniczenia użytkowników/niski poziom umiejętności cyfrowych.
 • Umożliwienie pozyskanie informacji o materiale (np. ilość pobrań, autor).

Nagrody w I etapie:

 • I nagroda: 11 700,00 zł (jedenaście tysięcy siedemset złotych)
 • II nagroda: 9 900,00 zł (dziewięć tysięcy dziewięćset złotych)
 • III nagroda: 8 100,00 zł (osiem tysięcy sto złotych)
 • IV nagroda: 6 300,00 zł (sześć tysięcy trzysta złotych)
 • V nagroda: 4 500,00 zł (cztery tysiące pięćset złotych)

 

Zwrot kosztów na II etapie:

 • Do 6000 zł dla każdego zespołu/uczestnika na podstawie złożonych na II etapie oświadczeń

 

Budżet wdrożenia: 365 700 zł

Oczekiwany czas wdrożenia: III kwartał 2019


Jesteś gotów podjąć wyzwanie?

Świetnie! Poniżej znajdziesz kilka przydatnych informacji:

 1. Jak można zgłosić się do konkursu?
 2. Ogłoszenie o konkursie.
 3. Regulamin konkursu MPiT.
 4. Ogłoszenie BIP – „Wzór formularza o dopuszczeniu do konkursu”, „Wzór pełnomocnictwa”, faq.

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o konkursach i programie GovTech Polska, zostaw swój adres mailowy: