Morski Oddział Straży Granicznej

Zaproszenie do konsultacji biznesowych!

Zapraszamy wszystkich chętnych innowatorów na konsultacje biznesowe, mające na celu uzyskanie informacji dotyczących planowanego zamówienia publicznego polegającego na ulepszeniu systemu ochrony wód morskich.

 


Opis wyzwania

Morski Oddział Straży Granicznej to nie tylko ochrona wód polskich przed nielegalnym przemytnictwem , ale również udział w akcjach poszukiwawczo-ratowniczych na morzu. MOSG chce usprawnić oba procesy poprzez automatyczne wprowadzenie dodatkowych informacji o miejscu lokalizacji sił i środków MOSG uzyskiwanych w oparciu o pozycję radiotelefonów, które usprawni proces zarządzania nimi, przyśpieszy proces lokalizacji statku na mapie morskiej i tym samym wpłynie korzystnie na proces decyzyjny związany z podejmowaniem działań zmierzających do likwidacji zagrożenia lub prowadzenia akcji ratunkowej.


Optymalne rozwiązanie to…

 

Optymalnym Rozwiązaniem jest dodanie nowych zmiennych na mapach morskich i lądowych systemu ZSRN (=Zautomatyzowanego Systemu Radarowego Nadzoru) w postaci nowych symboli przedstawiających pozycję w czasie rzeczywistym:

 • miejsca (pozycję statku) wysłania sygnału distress;
 • funkcjonariuszy i sprzętu wyposażonych w radiotelefony cyfrowe.

IV Wstępne mierniki skuteczności wdrożenia

 • zmniejszenie średniego czasu związanego z lokalizacją funkcjonariuszy;
 • zmniejszenie średniego czasu związanego z lokalizacją zagrożenia na morzu;
 • przyspieszenie średniego czasu podejmowania decyzji co do użycia sił i środków w rejonie zagrożenia;
 • skrócenie reakcji związanej ze zmianą decyzji dotyczącej sposobu i rejonu prowadzenia działań w rejonie zainteresowania;
 • bieżące monitorowanie działań morskiego oddziału straży granicznej.

V Wstępne kryteria I Etapu: Jak weryfikujemy propozycje aplikacje spływające
w I etapie?

Ocenie podlega:

 • wyświetlenie  wyróżnianego graficznie i dźwiękowo  distressu (=niebezpieczeństwa) na konsoli operatora ZSRN
 • dokonać fuzji danych źródeł istniejących w systemie ZSRN z distressem
 • po utracie łączności z obiektem wysyłającym distress wizualizacja obiektu nie zostaje automatycznie usunięta tylko wyłącza ręcznie operator po zakończeniu akcji ratowania życie i zdrowia

Dane w I Etapie : Jakie dane udostępniamy? Jaki mają charakter? Skąd będą pobierane? 

 • dokumentację serwera streamingu ZSRN,
 • dokumentację dot. formatu danych wejściowych w ZSRN
 • niezbędny dostęp do oprogramowania systemu ZSRN z jednej lokalizacji

(dok. ZSRN ma klauzule  „ZASTRZEŻONE”)

VI Wstępne kryteria II Etapu: Jak weryfikujemy rozwinięcie aplikacji I Etapu i jej zbieżności do głównego celu?

Ocenie podlega:

 • dostarczenie do systemu danych w odpowiednim formacie
 • wyświetlenie obiektu na konsoli operatora ZSRN
 • wyświetlenie obiektu na konsoli operatora ZSRN z nową ikoną graficzną z rozróżnieniem na rodzaj sił
  i środków będących w rejonie odpowiedzialności terytorialnej MOSG (przestrzeń powietrzna, akwen morski i  z zakresu prowadzonych działań na lądzie z rozróżnieniem na patrol zmotoryzowany i pieszy)
 • dokonać fuzji danych źródeł istniejących w systemie ZSRN z danymi z radiotelefonów – jeżeli obiekty poruszają się z tą samą prędkością i w tym samym kierunku i nie są w dużej odległości od siebie
 • wyświetlenie ile radiotelefonów zostało scalonych w jeden obiekt (np. x5, x4)
 • w przypadku utraty sygnału z radiotelefonu ma nastąpić bezzwłocznie wyróżnienie graficzne (np. poprzez zmianę koloru) i po 15 minutach dźwiękowo – znacznik usuwa się automatycznie po 24 godzinach lub ręcznie przez operatora
 • wyświetlenie nr id radiotelefonu przy znaku graficznym

Dane w II Etapie:

 • dokumentację serwera streamingu ZSRN
 • dokumentację dot. formatu danych wejściowych w ZSRN
 • dokumentację radia Hytera (radiotelefon cyfrowo-analogowy)
 • udostępnimy radiotelefon Hytera 
 • niezbędny dostęp do oprogramowania systemu ZSRN z jednej lokalizacji

(dok. ZSRN ma klauzule  „ZASTRZEŻONE”)

 

Jesteś gotów podjąć wyzwanie?

Zacznij od skonsultowania pomysłu.

Zapraszamy wszystkich chętnych innowatorów na konsultacje biznesowe, mające na celu uzyskanie informacji dotyczących planowanego zamówienia publicznego polegającego na a ulepszeniu systemu ochrony wód morskich

 

Zgłoszenia można składać:


Link do zgłoszenia: http://bit.ly/govtechlab


Przydatne dokumenty:

 1. Opis Przedmiotu Zamówienia
 2. Regulamin Dialogu Technicznego
 3. Ogłoszenie o Dialogu Technicznym

 

 


Jeśli chcesz otrzymywać informacje o konkursach i programie GovTech Polska, zostaw swój adres mailowy: