Ministerstwo Cyfryzacji

Zaproszenie do konsultacji biznesowych!

Zapraszamy wszystkich chętnych innowatorów na konsultacje biznesowe, mające na celu uzyskanie informacji dotyczących planowanego zamówienia publicznego polegającego na opracowaniu aplikacji weryfikującej obraz w trybie na żywo.

Termin składania zgłoszeń: 09/08/2019 r. do godz. 23:59.


Opis wyzwania

W 2017 roku złożonych zostało 61 175 wniosków o wydanie dowodu osobistego w formie elektronicznej. W 2018 już 161 312. Rosnące zainteresowanie komunikacją online z urzędem połączone z około 300 000 użytkowników aplikacji mObywatel pokazuje że tego typu działania administracji są potrzebne, motywując do ich dalszego rozwoju. Analizując statystyki usługi dowodu osobistego, widzimy jak znaczącym powodem odrzucenia wniosku jest jakość zdjęcia do niego załączonego. To powód około 1/3 negatywnych odpowiedzi. Dlatego też, Ministerstwo Cyfryzacji decyduje się na zamówienie rozwiązania aplikacyjnego z funkcją robienia zdjęcia z automatyczną i na żywo (w trakcie) weryfikacją zgodności obrazu ze standardem biometrii, tj. poprawne oświetlenie, jednolite tło, brak nakrycia głowy, etc.

Poprzez wprowadzenie biometrycznego walidatora zdjęć w aplikacji mobilnej możliwe będzie zmniejszenie liczby odrzuconych formularzy i uproszczenie usług w wersji online. Wnioskodawca nie będzie musiał się martwić, czy złożył poprawną fotografię, nie będzie też konieczne uzupełnianie wniosku z powodu zdjęcia. Proces walidacji będzie wyręczał obywatela i automatyzował proces, czyniąc go bardziej intuicyjnym, a przede wszystkim zaś skutecznym.

Optymalne rozwiązanie to…

Optymalne rozwiązanie to moduł funkcjonujący w aplikacji mobilnej oraz w usługach webowych (online), która dzięki której zostanie obniżony współczynnik odrzucenia wniosków o wydanie dowodów osobistych z powodu zdjęcia niezgodnego ze standardem.

Kluczowe funkcje to…

 • Weryfikację obrazu w trybie na żywo (w trakcie robienia zdjęcia) i wyświetlanie podpowiedzi typu „zmień tło na jaśniejsze”, „zdejmij okulary”, „patrz prosto w obiektyw”, etc.
 • Weryfikację obrazu już wykonanego przez załączenie go do formularza online i weryfikację na serwerze www.

Mierniki skuteczności wdrożenia

 • Zmniejszenie odsetek odrzuceń wniosków o wydanie dowodu osobistego (wysyłanych za pośrednictwem obywatel.gov.pl) o 1/3 (względem roku 2018) w ciągu pierwszego roku od uruchomienia usługi.
 • Zmniejszenie odsetek odrzuceń wniosków o wydanie dowodu osobistego (wysyłanych za pośrednictwem obywatel.gov.pl) o 2/3 (względem roku 2018) w ciągu drugiego roku od uruchomienia usługi

Proponowane Kryteria I etapu

 • Skuteczność identyfikacji zdjęć poprawnych i niepoprawnych wraz z prawidłowością powodu uznania za niepoprawne.

 

Dane udostępnione w I etapie

 • Dokument wymagań (standard biometrii)
 •  Repozytorium fotografii pozytywnych i negatywnych

Proponowane Kryteria II etapu

 • Działający system walidatora na urządzenia mobilne oraz zintegrowany z systemem ePUAP.

 •  Poprawność na poziomie 99%

 

Dane udostępnione w II etapie

Dodatkowe repozytorium fotografii pozytywnych i negatywnych.


Jesteś gotów podjąć wyzwanie?

Zacznij od skonsultowania pomysłu.

Zapraszamy wszystkich chętnych innowatorów na konsultacje biznesowe, mające na celu uzyskanie informacji dotyczących planowanego zamówienia publicznego polegającego na opracowaniu aplikacji weryfikującej obraz w trybie na żywo

Zgłoszenia można składać:

 • Za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: wzp@mc.gov.pl. Wszelką korespondencję kierowaną do Zamawiającego należy opatrzyć dopiskiem: „Walidator zdjęć”.

 

BIP Zamawiającego: bit.ly/MC-Walidator


Link do zgłoszenia: http://bit.ly/govtechlab


Przydatne dokumenty:

 1. Ogłoszenie dialogu technicznego
 2. Regulamin dialogu technicznego
 3. Opis przedmiotu dialogu
 4. Zgłoszenie do dialogu technicznego

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o konkursach i programie GovTech Polska, zostaw swój adres mailowy: