Komenda Główna Państwowej Straży Pożarowej

Zaproszenie do konsultacji biznesowych!

Zapraszamy wszystkich chętnych innowatorów na konsultacje biznesowe, mające na celu uzyskanie informacji dotyczących planowanego zamówienia publicznego polegającego na opracowaniu systemu umożliwiającego w czasie rzeczywistym zbieranie, analizowanie i przetwarzanie danych zbieranych przez drony.


Opis wyzwania

Mając na uwadze zakres danych obecnie zbieranych przez BSP podczas działań ratowniczo-gaśniczych oraz nowe obszary potencjalnie dostępne z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, pojawia się możliwość rozszerzenia katalogu zadań dla BSP podczas działań ratowniczo-gaśniczych. Straż Pożarowa chce opracować rozwiązanie, które będzie wspomagać:

 • proces decyzyjny Kierującego Działaniem Ratowniczym (KDR), w tym wypracowanie zamiaru taktycznego oraz bieżącą kontrolę sytuacji na miejscu zdarzenia;
 • prace stanowisk kierowania PSP w zakresie wsparcia KDR oraz koordynacji działań realizowanych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej;
 • prace Sztabu PSP w zakresie zadań realizowanych na rzecz KDR.

Optymalne rozwiązanie to…

Optymalne rozwiązanie będzie opracowywać rozwiązania umożliwiające w czasie rzeczywistym zbieranie, analizowanie i przetwarzanie danych, zapewnianych przez BSP podczas prowadzonych działań.

Kluczowe funkcje to…

 • Pozyskiwanie danych z BSP w trybie on-line (obraz, dźwięk, wskazania aparatury) i możliwość przekazywania ich bezpośrednio do Operatora BSP oraz SDŁ i/lub stanowiska kierowania PSP.
 • System musi zapewnić możliwość transmisji na odległość min. 2 km, w kanale szyfrowanym.
 • System musi być kompatybilny z systemem wideokonferencyjnym wykorzystywanym w PSP.
 • Stworzenie oprogramowania, które na podstawie pozyskanych danych z BSP oraz innych systemów
  i źródeł informacji, dokonana analizy i wizualizacji w czasie rzeczywistym w zakresie:
 • Pożarów
 • Miejscowych zagrożeń (w zakresie zagrożeń powodziowych, chemicznych)

Dodatkowe funkcje to…

 • Wizualizacja zebranych danych na podkładach mapowych wykorzystywanych w PSP.
 • Gwarancja dostępności do systemu wyłącznie dla autoryzowanych użytkowników.
 • Możliwość pracy w systemie kilku użytkowników jednocześnie podczas akcji ratowniczej.
 • Archiwizacja zebranych danych oraz analiz.
 • Wizualizacja zebranych danych w postaci statystyk, wykresów.
 • Możliwość filtrowania danych np. w osi czasu, wielkości przepływu wody w miejscach przesiąkania lub przerwania wałów

Mierniki skuteczności wdrożenia

 • Pozyskiwanie i przetwarzanie danych z BSP w czasie rzeczywistym oraz przekazywać je do Operatora BSP oraz SDŁ i/lub stanowiska kierowania PSP, co pozwoli na szybsze podejmowanie decyzji oraz zwiększy bezpieczeństwo strażaków.
 • Modelowanie rozprzestrzeniania się zagrożeń w zależności m. in. od: terenu, warunków atmosferycznych, rodzaju substancji i rzeźby terenu. 
 • Wspomaganie akcji ratowniczej w jak najdłuższym czasie, przy jak najmniejszym wykorzystaniu baterii BSP.

Proponowane Kryteria I etapu

 • Skuteczności komunikacji (odległość od odbiornika, zakłócenia, prędkość transmisji) – przesył obrazu z kamer w rozdzielczości 4K.
 • Zebraniu i skutecznym przekazywaniu danych z zainstalowanych na BSP czujników, sensorów, itp.,
 • Czasu i wiarygodności przetwarzania danych i ich analizowania.

 

Dane udostępnione w I etapie

 • Podstawowe dane techniczne BSP wraz z oprzyrządowaniem niezbędne do realizacji projektu
  i nieobjęte tajemnicą przedsiębiorstwa.
 • Podstawowe dane techniczne wyposażenia SDŁ niezbędne do realizacji projektu i nieobjęte tajemnicą przedsiębiorstwa.
 • Podstawowe informacje w zakresie Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej (SWD PSP) niezbędne do realizacji projektu i nieobjęte tajemnicą przedsiębiorstwa.

Proponowane Kryteria II etapu

 • Skuteczność komunikacji (odległość od odbiornika, zakłócenia, prędkość transmisji) – przesył obrazu z kamer w rozdzielczości 4K.
 • Zebranie i skuteczne przekazywanie danych z zainstalowanych na BSP czujników, sensorów, itp.,
 • Czas i wiarygodność przetwarzania danych i ich analizowania.
 • Zdolność do modelowania rzeźby terenu z uwzględnieniem terenów zielonych.
 • Analizowanie produktów spalania i skażeń.
 • Zdolność do modelowania rozprzestrzeniania się zagrożeń.
 • Fotografowanie stanu wałów przeciwpowodziowych na odcinku 1 km w miejscu wskazanym przez zamawiającego, celem określenia ich stanu technicznego.
 • Dane udostępnione w II etapie
 • Dodatkowe repozytorium fotografii pozytywnych i negatywnych.

Jesteś gotów podjąć wyzwanie?

Zacznij od skonsultowania pomysłu.

Zapraszamy wszystkich chętnych innowatorów na konsultacje biznesowe, mające na celu uzyskanie informacji dotyczących planowanego zamówienia publicznego polegającego na opracowaniu systemu umożliwiającego w czasie rzeczywistym zbieranie, analizowanie i przetwarzanie danych zbieranych przez drony.

Zgłoszenia można składać:

 • Za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zzpub@kgpsp.gov.pl .
 • osobiście, w siedzibie Zamawiającego lub u przedstawiciela Zamawiającego w miejscach
  i terminach jakie Zamawiający publikować będzie na swojej stronie internetowej; 
 • za pośrednictwem strony govtech.gov.pl,
 • pocztą na adres Zamawiającego: ul. Podchorążych 38 00-463 Warszawa

 


Link do zgłoszenia: http://bit.ly/govtechlab


Przydatne dokumenty:

 1. Ogłoszenie dialogu technicznego
 2. Regulamin dialogu technicznego
 3. Opis przedmiotu dialogu
 4. Aktualizacja Ogłoszenia
 5. Zmiana Ogłoszenia

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o konkursach i programie GovTech Polska, zostaw swój adres mailowy: