KGHM

Konsultacje biznesowe zakończone!

Informacje podsumowujące konsultacje biznesowe

 

 1. Protokół z dialogu technicznego

Opis wyzwania

Huty miedzi należące do KGHM Polska Miedź S.A. to nie tylko kotły przetapiające metal. To również sieć dróg, które służą do transportu surowca oraz gotowego produktu. Od ich stanu zależy, czy proces produkcyjny będzie przebiegał sprawnie. Gwałtowne opady śniegu, oblodzenie asfaltu lub rozsypane materiały sypkie mogą skutecznie zakłócić pracę huty. Dlatego służby porządkowe KGHM na bieżąco dbają o zachowanie przejezdności: zimą pracują odśnieżarki, w lecie zamiatarki.

KGHM usprawni funkcjonowanie sposobu utrzymania dróg w Hucie Miedzi Głogów. W miejsce dyspozytora, wydającego polecenia służbom porządkowym, zostanie opracowany dedykowany system komputerowy. Automat w oparciu o zapisy monitoringu i dane z GPS skoordynuje pracę zamiatarek i odśnieżarek. Komputer podejmie decyzję o potrzebie przejazdu, a także dobierze optymalną liczbę pojazdów do poszczególnych zdarzeń. Praca zamiatarek i pługów będzie na bieżąco weryfikowana. Informacje o działaniach systemu będą zapisywane w bazie danych, a to umożliwi kontrolę efektywności całego procesu.


Optymalne rozwiązanie to…

Optymalne rozwiązanie funkcjonuje w oparciu o posiadaną infrastrukturę IT i CCTV. Nie wymaga budowania dedykowanych urządzeń. Nie dopuszcza do stworzenia sytuacji „vendor lock” dla powielenia rozwiązania na inne Oddziały KGHM.

Kluczowe funkcje systemu:

 • Optymalny dobór ilości pojazdów do zdarzeń.
 • Obiektywna/automatyczna decyzja co do potrzeby przejazdu.
 • Dysponent pojazdów otrzymuje informację o decyzjach historycznych i aktualnych.
 • Raporty dla dysponenta z jakości zrealizowanych usług i czasie ich realizacji.

Dodatkowe funkcje systemu:

 • Integracja z funkcjonującym systemem GPS, celem weryfikacji wykonanej pracy przez służby utrzymania dróg.

Mierniki skuteczności wdrożenia:

 • Kompletność informacji co do potrzeby wyjazdów.
 • Optymalny dobór ilości pojazdów do zdarzeń.
 • Obiektywna/automatyczna decyzja co do potrzeby przejazdu.

Kryteria I Etapu: Jak weryfikujemy propozycje aplikacje spływające w I etapie?

Ocenie podlega:

 • Przygotowanie w oparciu o dostarczone dane propozycji systemu wysyłającego służby porządkowe do określonej lokalizacji i weryfikującego jakość wykonanej usługi.
 • Symulacja efektywności przygotowanego rozwiązania.

Dane w I Etapie: Jakie dane udostępniamy? Jaki mają charakter? Skąd będą pobierane?

Udostępnione zostaną przykładowe nagrania z kamer CTTV. Materiał w formacie AVI, wycinek planu Huty Miedzi Głogów


Kryteria II Etapu: Jak weryfikujemy rozwinięcie aplikacji I Etapu i jej zbieżności do głównego celu?

Ocenie podlega:

 • Stworzenie systemu działającego w oparciu o dane z istniejących na terenie HMG kamer CCTV, wysyłającego służby porządkowe do określonej lokalizacji i weryfikującego jakość wykonanej usługi.

Dane w II Etapie: Jakie dane udostępniamy? Jaki mają charakter? Skąd będą pobierane?

Obraz z kamer CCTV skierowanych na drogi na całym terenie HMG wraz z planem dróg obiektu.

 


Link do zgłoszenia: http://bit.ly/govtechlab

 


Przydatne dokumenty:

 1. KGHM Ogłoszenie
 2. Regulamin KGHM
 3. Opis przedmiotu zamówienia KGHM

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o konkursach i programie GovTech Polska, zostaw swój adres mailowy: