Krajowa Administracja Skarbowa

Jak stworzyć algorytm przeszukujący zasoby Internetu w poszukiwaniu podejrzanych ofert sprzedaży?

Zaproszenie do konsultacji biznesowych!

Zapraszamy wszystkich chętnych innowatorów na konsultacje biznesowe, mające na celu uzyskanie informacji dotyczących planowanego zamówienia publicznego polegającego na opracowaniu aplikacji automatyzującej identyfikację strony internetowe zawierające podejrzane oferty sprzedaży.


Opis wyzwania

Funkcjonariusze KAS śledzą każdego roku tysiące aukcji, ogłoszeń i stron w Internecie związanych z hazardem, przemytem papierosów, alkoholu, narkotyków i wielu innych nielegalnych towarów. Znalezienie ich wśród milionów stron jest zadaniem pochłaniającym ogromną miarę czasu. Znaczna część stron nie jest możliwa do znalezienia przy pomocy dostępnych wyszukiwarek internetowych. A gdyby tak wyszukać je na własną rękę?
 
Czy można stworzyć algorytm przeszukujący zasoby Internetu w poszukiwaniu podejrzanych ofert sprzedaży?
Jeśli tak, to będziesz mieć okazję współpracować z specjalistami w zakresie OSINT pracujących w Krajowej Administracji Skarbowej.
Podejmij wyzwanie! Przyczynisz się tym samym do zwiększenia efektywności ich pracy oraz lepszej ochrony terytorium RP.


Optymalne rozwiązanie to…

Optymalne rozwiązanie to aplikacja, która w sposób zautomatyzowany będzie identyfikować strony internetowe zawierające informacje podobne do zadanych.

Kluczowe funkcje to…

 • Aplikacja powinna umożliwiać stworzenie modelu strony wzorcowej, na podstawie zidentyfikowanych wcześniej stron.
 • Model tworzony powinien być ze stron, które podaje użytkownik. Użytkownik wprowadza strony internetowe, które uważa za istotne oraz te, które zawierają nieistotne dane.
 • Funkcja douczania systemu rozpoznającego strony w zakresie nowo gromadzonych danych (aktualizacja modelu).
 • Na bazie stworzonego modelu aplikacja wyszukuje strony podobne, zawierające zbliżone treści.
 • Moduł bazodanowy archiwizujący wyszukane wcześniej strony internetowe oraz pobrane z nich dane.
 • Aplikacja nie powinna opierać swojego działania wyłącznie na istniejących już wyszukiwarkach (tj. Google, Bing, Yandex, Duckduckgo, Yahoo itp.).
 • Narzędzie powinno pobierać automatycznie podstawowe informacje o zidentyfikowanych stronach np.: raport whois, raport Alexa, Google Analitics.
 • Aplikacja powinna posiadać własny system robotów sieciowych i przeszukiwać internet w sposób zanonimizowany.

Mierniki skuteczności wdrożenia

 • Skuteczność wyszukiwań >90% poprawnych wskazań

Jesteś gotów podjąć wyzwanie?

Zacznij od skonsultowania pomysłu.

Zapraszamy wszystkich chętnych innowatorów na konsultacje biznesowe, mające na celu uzyskanie informacji dotyczących planowanego zamówienia publicznego polegającego na opracowaniu aplikacji automatyzującej identyfikację stron internetowych zawierających podejrzane oferty sprzedaży.

 

Zgłoszenia można składać:

 • Za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres ias.opole@mf.gov.pl wraz z opisem profilu działalności i dotychczasowych doświadczeń w podobnych projektach.
 • Osobiście w miejscach i terminach jakie Zamawiający publikować będzie na swojej stronie internetowej.

Link do zgłoszenia: http://bit.ly/govtechlab


Przydatne dokumenty:

 1. Załącznik nr 1 Regulamin przeprowadzenia dialogu technicznego IAS.docx
 2. Załącznik nr 2 Opis przedmiotu zamówienia.docx

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o konkursach i programie GovTech Polska, zostaw swój adres mailowy: