Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa

Zaproszenie do konsultacji biznesowych!

Zapraszamy wszystkich chętnych innowatorów na konsultacje biznesowe, mające na celu uzyskanie informacji dotyczących planowanego zamówienia publicznego polegającego na opracowaniu platformy szkoleniowej dla funkcjonariuszy KAS. 


Opis wyzwania

Bezpieczeństwo i uczciwość są na pierwszym miejscu dla Krajowej Administracji Skarbowej.

Aby granice RP były bardziej bezpieczne, Funkcjonariusze dokonujący wielu kontroli celno-skarbowej powinni cały czas podnosić swoje kompetencje dbając nie tylko o poprawnie przeprowadzone kontrole, ale także o prawidłową obsługę źródeł promieniowania wykorzystywanych w procesie skanowania.


Optymalne rozwiązanie to…

Optymalne rozwiązanie to platforma szkoleniowa w postaci aplikacji webowej umożliwiająca dostęp osób zainteresowanych za pośrednictwem przeglądarki internetowej.

Kluczowe funkcje to…

 • Cztery moduły szkoleniowe:
  • Moduł z interpretacji obrazu (wersja light i full) dla urządzeń do prześwietlania towarów i środków transportu;
  • Moduł z obsługi akceleratora;
  • Moduł z ochrony radiologicznej;
  • Moduł dla wsparcia technicznego;
 • Dla modułu interpretacji obrazów program symulujący środowisko do interpretacji obrazów.
 • Możliwość dodawania nowych kursów w ramach stworzonych modułów.
 • Integracja z programami inspekcyjnymi producentów urządzeń RTG.
 • „Frontend” z kursami:
  • Wybór kursu;
  • Intuicyjne poruszanie się po kursie;
 • „Frontend” / „backend” do obsługi kursów:
  • Zarządzanie kursami (dodawanie, edycja i usuwanie);
  • Zarządzanie mediami (dodawanie, edycja i usuwanie);
 • „Backend” dla administratora:
  • Przypisywanie użytkowników do kursów;
  • Przypisywanie trenerów do kursów;
  • Zarządzanie użytkownikami;
  • Przeglądanie statystyk;
  • Logi administracyjne;

Dodatkowe funkcje to…

 • Możliwość edycji szablonów kursów
 • Wersja mobilna platformy

Mierniki skuteczności wdrożenia

 • Poprawa jakości obsługi podmiotów uczciwych.
 • Wzrost wykrywalności (ocena subiektywna przez operatora RTG).
 • Zwiększona pewność operatora w ocenie kontroli (ocena subiektywna przez operatora RTG).
 • Czas i jakość pracy kontrolerów KAS.

 

Proponowane Kryteria

 • Interfejs graficzny (intuicyjność, czytelność, przejrzystość, responsywność)
 • Zastosowane technologie
 • Koncepcja systemu

Jesteś gotów podjąć wyzwanie?

Zacznij od skonsultowania pomysłu.

Zapraszamy wszystkich chętnych innowatorów na konsultacje biznesowe, mające na celu uzyskanie informacji dotyczących planowanego zamówienia publicznego polegającego na opracowaniu platformy szkoleniowej. 

Zgłoszenia można składać:


Link do zgłoszenia: http://bit.ly/govtechlab


Przydatne dokumenty:

 1. Plik informacji o dialogu technicznym
 2. Wniosek o dopuszczenie do dialogu znajduje się w pliku ppkt 1

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o konkursach i programie GovTech Polska, zostaw swój adres mailowy: