Wnioski należy złożyć do 30.11.2018 r. do godz. 10:00

 

Wnioski, które wpłyną po terminie nie będą przyjmowane do konkursu.

Aby zgłosić się do konkursów, wypełnij wzory dokumentów o dopuszczeniu do konkursu, umieszczone w zamówieniu na BIP.

Linki znajdziesz na podstronie każdego z wyzwań.


Masz dwie opcje:

 1. Drukujesz, czytelnie podpisujesz, załączasz pełnomocnictwa i wysyłasz pocztą tradycyjną na adres Zamawiającego lub zanosisz do siedziby Zamawiającego tak, aby dokumenty w obu przypadkach dotarły przed terminem zakończenia przyjmowania wniosków. Ważne: koperta musi zawierać dopisek: „NIE OTWIERAĆ PRZED 30 listopada 2018 g. 10:00 KONKURS GOVTECH”;

 

 1. Podpisujesz wnioski elektronicznie i przesyłasz mailem na odpowiedni adres. Ważne: W tym sposobie konieczny jest kwalifikowany podpis elektroniczny kupiony od dostawcy akredytowanego przy Narodowym Centrum Certyfikacji (https://www.nccert.pl).

Ważne:

 1. Możesz złożyć dowolną liczbę wniosków, pod uwagę brany będzie tylko ostatni w danym konkursie. To jest też moment na dokonanie zmian.
 2. Wniosek uważa się za złożony jeśli wpłynął w terminie i jest podpisany.
 3. Przed podpisaniem pełnomocnictw upewnij się w regulaminie wybranego wyzwania, że nie należysz do jednej z kategorii podmiotów, które nie mogą brać udziału w postępowaniach (przykładowo karanych).
 4. Między 30 XI, a 6 XII możesz dostać od nas wiadomość z wezwaniem do uzupełnienia wniosku, np. dot. pełnomocnictwa lub wezwania, które powinna podpisać inna osoba. Do 6 XII MUSZĄ WPŁYNĄĆ UZUPEŁNIENIA.
 5. 7 XII dostaniesz od nas informację o przyjęciu zgłoszenia wraz z instrukcjami, jak składać prace do kolejnego etapu.

Dane kontaktowe dla poszczególnych wyzwań:

 

 • Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa, wzp@mf.gov.pl
 • Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, pl. Plac Trzech Krzyży 3, 00-507 Warszawa, govtech@mpit.gov.pl
 • Minister Cyfryzacji , ul. Królewska 27 , 00-060 Warszawa, izabela.kalita@mc.gov.pl
 • Ministerstwo Zdrowia: Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, ul. Dubois 5A, 00-184 Warszawa, z rozszerzonym dopiskiem: NIE OTWIERAĆ PRZED 30 listopada 2018 g. 10:00 KONKURS dwuetapowy na moduł wykrywania nadużyć ”, wzp@csioz.gov.pl
 • Urząd Miasta Świdnik, ul. Wyspiańskiego 27, 21-040 Świdnik, govtech@e-swidnik.pl