Zapraszamy wszystkich chętnych innowatorów na konsultacje biznesowe, mające na celu uzyskanie informacji dotyczących planowanych zamówień publicznych w ramach drugiej edycji GovTech Polska.

 

Lista wyzwań:

 • PKN Orlen
 • Tauron
 • Totalizator Sportowy
 • Urząd Patentowy RP
 • Kancelaria Senatu

Jesteś gotów podjąć wyzwanie?Zacznij od skonsultowania pomysłu!

 

Najprostsza droga do zgłoszenia uczestnictwa: http://bit.ly/govtechlab


Zgłoszenia można składać także:

 • Osobiście w miejscach i terminach jakie Zamawiający będą publikowali na swoich stronach internetowych.

 

 

 • W przypadku podmiotów podlegających PZP – pocztą tradycyjną na adres:
  • Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, al. Niepodległości 188/192, 00-950 Warszawa z dopiskiem: „System klasyfikowania zgłoszeń – GovTech Polska”
  • Kancelaria Senatu, Ul. Wiejska 6/8, 00-902 Warszawa z dopiskiem: „Dialog techniczny na opracowanie Systemu automatycznego rozpoznawania mowy i mówcy