Jak kontrolować systemy przeciwpożarowe, wentylacyjne i sterownia wind w Centrum Zdrowia Dziecka?

Opis wyzwania

 

Instytut “Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” jest instytutem naukowo badawczym, a także szpitalem pediatrycznym w zajmującym budynki w Warszawie-Międzylesiu o łacznej powierzchni 70 000 m2. Zarządzeniem tym kompleksem obiektów zajmuje się Centralna Dyspozytornia, w której w systemie ciągłym wykwalifikowani pracownicy monitorują, kontrolują i zajmują się utrzymaniem w ruchu instalacji i urządzeń zapewniających sprawne i bezpieczne funkcjonowanie szpitala.

W chwili obecnej jest to wiele systemów, przeciwpożarowych, wentylacyjnych czy sterownia wind. Pochodzą one od różnych producentów i nie są ze soba w żaden sposób zintegrowane.

Część z nich jest bardzo przestarzała i od lat niewspierana.

Każdy system funkcjonuje na własnym sprzęcie, przez co pracownicy Centralnej Dyspozytorni musza przeglądając dane na kilkunastu ekranach obsługiwanych kilkoma zestawami mysz i klawiatur, a po opuszczeniu stanowiska pracy- np. W celu udania się na miejsce awarii- reszta systemów pozostaje bez nadzoru.

Optymalne rozwiązanie to…

Optymalne rozwiązanie to stworzenie aplikacji bazowej wraz z modułem kontroli parametrów pracy zamrażarek oraz dostarczenie i montaż czujników w zamrażarkach.

 

Aplikacja — system bazowy:

 1. Aplikacja funkcjonująca w przeglądarce internetowej + dedykowane aplikacje dla urządzeń mobilnych opartych o systemy Android oraz iOS.
 2. Aplikacja musi posiadać interfejs graficzny umawiający wyświetlanie i kontrola parametrów pracy — w zależności od wybranego na starcie modułu może być to np. podgląd temperatury.
 3. Aplikacja musi posiadać możliwość autoryzacji użytkowników na bazie kont Active Directory, oraz pozwalać na nadawanie uprawnień do każdego z modułów w zakresie: tylko odczyt parametrów, odczyt i kontrola parametrów.
 4. Aplikacja musi zapisywać wszystkie odczytane parametry w bazie danych i umawiając wyświetlanie danych historycznych w formie konfigurowalnych wykresów i raportów
 5. Aplikacja musi posiadać w pełni udokumentowane API umożliwiające dwustronną integrację i dołączanie w kolejnych etapach dodatkowych modułów funkcjonalności

 

Moduł kontroli parametrów chłodziarek/zamrażarek

 1. Możliwość ustalenia zakresów dla odczytywanych parametrów, np.

  o   0-5*C — stan normalny,

  o   6-10*C — stan ostrzeżenia,

  o   11+*C — stan alarmu.

 1. Możliwość ustalenia formy powiadomienia o ostrzeżeniach i awariach powiadomienie w aplikacji, email, opcjonalnie SMS.
 1. Możliwość grupowania kontrolowanych urządzeń według kryteriów dobranych przez użytkownika.
  Przykładowo: w module kontroli zamrażarek aplikacja musi pozwolić na pogrupowanie urządzeń wg. lokalizacji/typu/przechowywanych materiałów. Ma to na celu zminimalizowanie wyświetlanych jednocześnie danych i jest szczególnie istotne ze względu na fakt, ze objętych systemem będzie musiało być ponad 300 zamrażarek.

 

Czujnik temperatury/parametrów pracy urządzenia:

Autonomiczne urządzenie umożliwiające odczyt parametrów pracy zamrażarki i przekazujących to dane do serwera aplikacji.

 

Mierniki skuteczności wdrożenia:

 • czas reakcji na zdarzenia dotyczące monitorowanych urządzeń, a wymagające akcji Centralnej Dyspozytorni — skrócenie czasu o >50%


Kryteria I Etapu: Jak weryfikujemy propozycje aplikacje spływające w I etapie?

Ocenie podlega:

 • Technologia, w której zostanie wykonana aplikacja
 • Sposób komunikacji czujników (np. parametrów pracy zamrażarek) z aplikacją
 • Ilość i dokładność parametrów zbieranych przez czujniki (minimum temperatura)

Dane w I Etapie: Jakie dane udostępniamy? Jaki mają charakter? Skąd będą pobierane?

Dane techniczne 300 urządzeń schładzających, z których trzeba będzie zbierać dane z zamontowanych i połączonych z systemem czujników.


Kryteria II Etapu: Jak weryfikujemy rozwinięcie aplikacji I Etapu i jej zbieżności do głównego celu?

Ocenie podlega:

 • Projekt użytkowy aplikacji webowej i mobilnej:

  o   interfejs użytkownika

  o   konfigurowanie prezentacji zagregowanych danych (z różnych modułów, czujników, lokalizacji)

  o   możliwość tworzenia wykresów i raportów

 • Przygotowanie API do budowania dodatkowych modułów oraz komunikacji z systemami zewnętrznymi

  Metoda montażu czujników do zamrażarek


Jesteś gotów podjąć wyzwanie?

Zapraszamy wszystkich chętnych innowatorów na konsultacje biznesowe, mające na celu uzyskanie informacji dotyczących planowanego zamówienia publicznego polegającego na opracowaniu aplikacji z modułem kontroli parametrów pracy oraz dostarczenie i montaż czujników w zamrażarkach., w ramach drugiej edycji GovTech Polska.

 

Zgłoszenia można składać:

Przesyłając wypełniony formularz zgłoszeniowy na adres e-mail: zamowienia.publiczne@ipczd.pl– tylko w wersji elektronicznej. Dokument winien być opisany w temacie wiadomości: Dialog techniczny ZP/CZD/D/01/19.


Link do zgłoszenia: http://bit.ly/govtechlab

 


Przydatne dokumenty:

 1. Formularz Zgłoszeniowy
 2. Ogłoszenie o Dialogu Technicznym

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o konkursach i programie GovTech Polska, zostaw swój adres mailowy: