Konkurs zakończony!

Zwycięzcą została firma

Tensorflight Poland z Białegostoku

Gratulujemy!


Opis wyzwania

Służba Celno-Skarbowa powstrzymuje każdego roku tysiące prób przemytu papierosów, alkoholu, narkotyków, broni i materiałów wybuchowych i wielu innych nielegalnych towarów. Wśród uratowanych często są ludzie – ofiary porwań i handlu żywym towarem, a także zagrożone gatunki zwierząt. Jedną z metod ochrony przed napływem takich towarów są skanery RTG, które pozwalają dostrzec zawartość kontenerów, a także paczek trafiających do kontroli.

 

Czy potrafisz stworzyć aplikację odróżniającą przedmioty codziennego użytku od tych, które stwarzają zagrożenie lub ich przewóz jest całkowicie zabroniony? Jeśli tak, to będziesz miał okazję analizować obraz z najbardziej precyzyjnych maszyn na świecie, działających z centrum analiz RTG w Gdańsku, będziesz korzystać z bezcennego doświadczenia osób, które codziennie analizują setki przesyłek. Pomóż im pracować efektywniej, a tym samym lepiej chronić terytorium RP!


 Optymalne rozwiązanie to…

Optymalne rozwiązanie to system, który szybko i w sposób automatyczny będzie identyfikować przedmioty i zbiory przedmiotów w analizowanych zdjęciach inspekcyjnych wykonywanych przez urządzenia RTG, co pozwoli na zwiększenie skuteczności i przyspieszenie pracy operatorów skanerów.

System jest składową dwóch elementów. Ma zawierać aplikację dla operatora skanera, a także funkcję związaną z uczeniem aplikacji, aby ta z każdym skanowaniem podnosiła skuteczność rozpoznawalności skanowanych elementów.

 

Kluczowe funkcje systemu:

 • Automatyczna identyfikacja przedmiotów i zbiorów przedmiotów w analizowanych zdjęciach inspekcyjnych.
 • Wskazywanie wytypowanych w obrazie przedmiotów z podaniem ich liczebności i prawdopodobieństwa poprawności występowania.
 • Graficzne zaznaczanie miejsc występowania zidentyfikowanych przedmiotów na obrazie inspekcyjnym.
 • Przyjmowanie jako danych wejściowych obrazów inspekcyjnych wygenerowanych przez urządzenia RTG oraz zwracanie wyniku w formacie pliku XML/TXT o podanej strukturze.
 • Posiadanie funkcjonalności douczania systemu rozpoznawania w zakresie nowo gromadzonych danych (aktualizacja modelu).

 

Mierniki skuteczności wdrożenia

 • Poprawa jakości obsługi wszystkich osób przekraczających granice.
 • Wzrost wykrywalności (ocena subiektywna przez operatora RTG).
 • Zwiększona pewność operatora w ocenie kontroli (ocena subiektywna przez operatora RTG).
 • Czas i jakość pracy kontrolerów KAS.

Nagrody w I etapie:

 • I nagroda: 25 000 zł (dwadzieścia pięć tysięcy złotych)
 • II nagroda: 15 000 zł (piętnaście tysięcy złotych)
 • III nagroda: 10 000 zł (dziesięć tysięcy złotych)
 • IV nagroda: 7 000 zł (siedem tysięcy złotych)
 • V nagroda: 3 000 zł (trzy tysiące złotych)

 

Zwrot kosztów na II etapie:

 • Do 6000 zł dla każdego zespołu/uczestnika na podstawie złożonych na II etapie oświadczeń