Konkurs zakończony!

Zwycięzcą została firma

DataWise z Warszawy

Gratulujemy!


Opis wyzwania

Posiadanie kompetencji cyfrowych ma ogromne znaczenie dla funkcjonowania w dzisiejszym świecie. Osoby posiadające wyższe umiejętności technologiczne dużo szybciej znajdują nową pracę, mają też wyższe zarobki. Aby wspierać obywateli w rozwoju kompetencji cyfrowych Ministerstwo Cyfryzacji buduje Mapę Białych Plam oraz poszukuje danych, które posłużą jej budowie.

 

Najtrudniejsza część tego zadania to zidentyfikowanie danych, które po odpowiednim złożeniu reprezentować będą stan kompetencji cyfrowych obywateli w zgodzie z metodyką stosowaną w Unii Europejskiej. Państwa członkowskie uzgodniły, że badając przejawy wykorzystania technologii, takie jak czytanie wiadomości w internecie czy oglądanie wideo, można wnioskować o poziomie kompetencji cyfrowych badanego. Dzisiaj wykonywane jest to za pomocą ankiet i odpowiedzi deklaratywnych. Potrafisz to zmienić?

 

Wiesz jak identyfikować przejawy aktywności obywateli w Internecie i połączyć je tak, by stanowiły o kompetencjach cyfrowych? A może wiesz z jakimi czynnościami korelują czynniki jakie składają się na diagnozę o kompetencji cyfrowej i wyciągniesz te same wnioski z innych źródeł? Jesteśmy bardzo ciekawi co jest możliwe! Najlepszy pomysł zyska możliwość wdrożenia i będzie używany w całej administracji publicznej.


Optymalne rozwiązanie to…

Optymalne rozwiązanie pokazuje stan kompetencji cyfrowych w Polsce oraz sugeruje, w jakich obszarach lub dla jakich grup odbiorców pomoc państwa w zakresie szkoleń i kampanii edukacyjnych jest szczególnie potrzebna.

 

Kluczowe funkcje systemu:

 • Prezentacja warstw danych w odwzorowaniu geograficznym Polski.
 • Prezentacja warstw kompetencji cyfrowych w podziale na obszary głębsze niż obszar województw w przekrojach: wiek, płeć, wykształcenie oraz inne dostępne (np. zawód).
 • Prezentacja warstw określających projekty pochodzące finansowane z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa wraz z ich charakterystykami.
 • Prezentacja zmian kompetencji cyfrowych w czasie.
 • Porównanie zmian między wybranymi latami (zestawienie danych).
 • Zgodność z metodologią pomiaru kompetencji cyfrowych wypracowaną przez kraje UE i stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny.

 

Mierniki skuteczności wdrożenia:

 • Zgodność danych prezentowanych przez aplikacje z wnioskami prezentowanymi przez badania GUS SSI-10 (uszczegółowienie ich).
 • Dane prezentowane są w sposób zrozumiały.
 • Dostęp do danych mogą uzyskać osoby „z zewnątrz” – np. z uczelni, instytutów badawczych itd.

Nagrody w I etapie:

 • I nagroda: 15 000 zł (piętnaście tysięcy złotych)
 • II nagroda: 7 000 zł ( siedem tysięcy złotych)
 • III nagroda: 2 000 zł (dwa tysiące złotych)
 • IV nagroda: 2 000 zł (dwa tysiące złotych)
 • V nagroda: 1 000 zł ( jeden tysiąc złotych)

 

Budżet wdrożenia:  110 700 zł

Oczekiwany czas wdrożenia: 3 miesiące


Jesteś gotów podjąć wyzwanie?

Świetnie! Poniżej znajdziesz kilka przydatnych informacji:

 1. Jak można zgłosić się do konkursu?
 2. Ogłoszenie konkursu.
 3. Regulamin konkursu Ministerstwa Cyfryzacji.
 4. Ogłoszenie BIP – „Wzór formularza o dopuszczeniu do konkursu” oraz „Wzór pełnomocnictwa”.
 5. Metodologie oceny kompetencji cyfrowych UE.
 6. Dane o projektach POPC.
 7. Faq dotyczące wyzwania

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o konkursach i programie GovTech Polska, zostaw swój adres mailowy: