Strona główna

Rekrutacja do II edycji konkursu!

APLIKUJ

DO II EDYCJI GOVTECH!

 

CZYM JEST GOVTECH POLSKA?

GovTech Polska to program zainicjowany w 2018r. przez Premiera Mateusza Morawieckiego. Wspólnie z UZP stworzyliśmy alternatywę dla klasycznego postępowania – nowy model pozyskiwania technologii, w którym sektor publiczny zyskuje nie tylko większy wybór wykonawców (przeciętnie 50 zgłaszających się do konkursów govtech vs 3 firmy w klasycznym przetargu), jak i wsparcie zewnętrznych ekspertów na każdym etapie procesu zamówienia – od pomysłu do wdrożenia. Dzięki takiemu podejściu sektor publiczny zyskuje innowacyjny produkt szyty na miarę własnych potrzeb!

 

KTO MOŻE SIĘ ZGŁOSIĆ?

W drugiej edycji – poza ministerstwami i samorządami – mogą wziąć udział także spółki skarbu państwa oraz instytucje publiczne. Zespół GovTech Polska planuje wybrać maksymalnie 20 zgłoszeń, którym pomoże przejść przez dialog techniczny, a w razie potrzeby przygotuje warsztaty dla pełniejszego zrozumienia i opisania wyzwania.

 

JAK SIĘ ZGŁOSIĆ DO DRUGIEJ EDYCJI?

Obecnie prowadzony jest wstępny nabór. Aby zgłosić swój udział wystarczy wypełnić ankietę (link).

Wypełnienie ankiety nie obliguje do przystąpienia do programu.


HARMONOGRAM I EDYCJI

 

26 KWIETNIA -> Maksymalny termin ogłoszenia zwycięzców wyzwania Ministerstwa Zdrowia.

 

MARZEC/ KWIECIEŃ -> Rozpoczęcie prac nad wdrożeniem prototypów zwycięzców.


13 LISTOPADA​ -> Ogłoszenie regulaminów wyzwań. Otwarcie zbierania zgłoszeń do konkursów.

30 LISTOPADA, godz. 10:00 -> Zakończenie zbierania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursach.

7 GRUDNIA ->Publikacja listy uczestników dopuszczonych do konkursów (informacja mailowa).

7 – 17 GRUDNIA ->Termin składania prac I etapu dla Ministerstwa Cyfryzacji, Przedsiębiorczości i Technologii, Finansów oraz Miasta Świdnik. Na I etapie przesyłasz prezentację lub demo, które pokaże działanie rozwiązania, które pokażesz nam dopiero w lutym.

21 GRUDNIA -> Ogłoszenie listy finalistów zakwalifikowanych do II etapu w wyzwaniach Ministerstwa Cyfryzacji oraz Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii (informacja mailowa).

7 STYCZNIA -> Termin składania prac I etapu dla wyzwania Ministerstwa Zdrowia.

18 GRUDNIA – 18 STYCZNIA  -> Dodatkowe prezentacje prac w Ministerstwie Finansów.

21 STYCZNIA -> Ogłoszenie listy finalistów Ministerstwa Zdrowia (informacja mailowa).

29 – 30 STYCZNIA -> Spotkania uczestników zakwalifikowanych do II etapu z Zamawiającymi.

17 STYCZNIA – 18 LUTEGO 2019, g. 10:00-> Składanie prac z prototypami rozwiązań II etapu do wyzwania Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii.

17 STYCZNIA – 28 LUTEGO 2019 -> Składanie prac z prototypami rozwiązań II etapu do wyzwania Ministerstwa Cyfryzacji.

8 LUTEGO -> Ogłoszenie zwycięzcy wyzwania Miasta Świdnik (informacja mailowa).

28 LUTEGO -> Ogłoszenie zwycięzców wyzwania Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii (informacja mailowa).

17 STYCZNIA – 4 MARCA, g. 16:00 -> Składanie prac z prototypami rozwiązań II etapu do wyzwania Ministerstwa Finansów.

5 LUTEGO – 5 MARCA -> Składanie prac z prototypami rozwiązań II etapu do wyzwania Ministerstwa Zdrowia.

8 MARCA -> Ogłoszenie zwycięzców wyzwań Ministerstwa Cyfryzacji oraz Finansów.

 


WYZWANIA I EDYCJI

 

1. Ministerstwo Cyfryzacji: Rozwiązanie, które wspomaga zarządzanie kompetencjami cyfrowymi w Polsce

Posiadanie kompetencji cyfrowych ma ogromne znaczenie dla funkcjonowania w dzisiejszym świecie. Osoby posiadające wyższe umiejętności technologiczne dużo szybciej znajdują nową pracę, mają też wyższe zarobki. Aby wspierać obywateli w rozwoju kompetencji cyfrowych Ministerstwo Cyfryzacji buduje Mapę Białych Plam oraz poszukuje danych, które posłużą jej budowie.

 

2. Ministerstwo Finansów: Aplikacja, która pomoże zwalczać przemyt na granicach przez zastosowanie technologii rozpoznawania obrazów

 

Powstrzymywanie nielegalnego handlu narkotykami, papierosami i bronią czy ratunek dla porwanych osób to nie scenariusz filmu sensacyjnego, a codzienność pracy Polskiej Służby Celno-Skarbowej. Aby chronić granic RP jeszcze skuteczniej, służby celne potrzebują Waszego działania. Stwórzcie narzędzie, które ułatwi im odróżnianie zakazanych towarów od przedmiotów codziennego użytku na analizowanych zdjęciach inspekcyjnych wykonanych przez skanery RTG.

 

 

3. Ministerstwo Przedsiębiorczości i technologii: Wyszukiwarka dla baz danych administracji wspierana modułem Business Intelligence

 

W Polsce zarejestrowanych jest prawie dwa i pół miliona firm, działających w ponad tysiącu różnych branż. Każda ma unikalne potrzeby, nad których zaspokojeniem pracuje Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii. Obywatele, parlamentarzyści, biznes i media często zwracają się do Ministerstwa po różnego rodzaju informacje, a zadaniem pracowników resortu jest dostarczyć rzetelne informacje możliwie szybko. Waszym zadaniem jest stworzenie inteligentnej bazy danych wzorowanej na narzędziach biznesowych z modułem Business Intelligence, która ułatwi dzielenie się wiedzą między pracownikami oraz sprawne przeszukiwanie rozproszonych informacji i przetwarzanie ich do pożądanej formy.

 

4. Ministerstwo Zdrowia: System, który ułatwi wykrywanie zawyżania kosztów świadczeń zdrowotnych

 

Każda procedura wykonywana przez lekarza ma przypisany kod, który pozwala im wystawić rachunek za ubezpieczenie. Różne kody odpowiadają różnym procedurom, a więc mogą mieć wyższe lub niższe koszty. Dlatego coraz częściej mamy do czynienia ze zjawiskiem upcodingu, które polega na wykazaniu do rozliczenia usług medycznych stawek wyższych niż kwoty za usługi faktycznie wykonane. Ministerstwo Zdrowia szuka specjalistów od nowych technologii, którzy znajdą sposób na manipulacje dokonywane w systemie wyceniania świadczeń zdrowotnych w perspektywie upcodingu i unbudlingu, a przez to poprawią efektywność wydawania środków na leczenie pacjentów.

 

 

5. Miasto Świdnik: Aplikacja uszczelniająca system opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

Świdnik ma nie lada wyzwanie z odpadami komunalnymi. Ilość śmieci produkowanych w tym mieście wzrosła, choć liczba mieszkańców się nie zmieniła. Czy mimo większej świadomości o ekologii i recyclingu, Świdniczanie rzeczywiście generują ich więcej? A może istnieje inna przyczyna takiej sytuacji? Miasto prosi Cię o pomoc w uszczelnieniu i zbilansowaniu systemu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, dzięki czemu pieniądze z budżetu miasta będzie można przeznaczyć na inne cele, takie jak drogi czy szkoły.